Anunt public privind interesul APM Tg. Mures de a elabora si a implementa un proiect de studii şi training cu privire la contribuţia ariilor naturale protejate în sectorul economic

APM MURES lanseaza invitatia de a participa...

Anunt public

privind interesul APM  Mures de a elabora si a implementa  un proiect de

 studii şi training cu privire la contribuţia ariilor naturale protejate în sectorul economic

 

Fisă de Proiect elaborată în cadrul programului RO02 Biodiversitate si Servicii ale Ecosistemelor

Posibil parteneri din România: APM Mures, UNESCO Pronatura, INCD pentru Pajisti Brasov, Societatea Aquaterra, * Asociatia de crestere a ovinelor si caprinelor

Posibil Parteneri din Norvegia – NINA, Norconsult, Grid-Arendal, Bioforsk

Titlu preliminar: Intărirea capacitătii autoritătilor locale si a custozilor din judetul Mures/ zona Carpatilor Orientali si Meridionali în privinta valorizării serviciilor ecosistemelor de pajisti pentru industria alimentară/ a produselor de lactate.

Cadru General.

Cu exceptia Deltei Dunări, cele mai mari dintre siturile Natura 2000 desemnate prin cadrul legal si administrativ în România, se suprapun cu unitatea fizică geografică a Carpatilor, fiind în mare parte incluse în Bioregiunea Alpină (ROSCI 0019 Calimani- Gurghiu, RO0122 Muntii Fagaras, etc). Premizele de asigurare a unei conservări efective a capitalului natural si a diversitătii speciilor si habitatelor caracteristice Carpatilor au cunoscut o îmbunătătire semnificativă în ultimii 5 ani odată cu atribuirea în custodie a siturilor Natura 2000 si cu oportunitătile de finantare deschise custozilor prin Axa 4 Conservarea Naturii din cadrul POS Mediu în vederea elaborării planurilor de management. Un punct forte al respectivelor planuri de management constă în faptul că în marea lor majoritate, au identificat sau sunt în curs de identificare a acelor măsuri concrete care să contracareze presiunile si amenintările la adresa tipurilor de habitate si specii considerate reprezentative, respectiv de interes conservativ. In acelasi timp, unul din punctele slabe ale planurilor de management constă în faptul că aceste măsuri sunt traduse în costuri, respectiv deficit de finantare, aflate în responsabilitatea custozilor si nu sunt asociate cu valorile monetare sau ne-monetare ale beneficiilor generate de functionarea sănătoasă a ecosistemelor montane, pentru comunitătile locale sau sectoare economice si utilizatori din întreaga tară. De exemplu, nu se pune accentul în momentul de fată pe serviciile ecosistemelor de pajisti (de suport si de furnizare) generate pentru industria alimentară, în special pentru procesatorii de lapte, desi este recunoscută importanta factorilor de mediu, incluzând alimentatia asupra productiei si calitătii laptelui de vită, ovine si caprine. In alte sectoare economice (turism) si chiar în industria alimentară (operatorii implicati în îmbuteliere apă potabilă) au fost aplicate concepte de marketing, care au avut ca punct de pornire recunoasterea valorii capitalului natural din regiunea muntilor Carpati, dar actualmente atât cadrul tehnico-administrativ cât si suportul informational/ expertiza nu permite lansarea unor scheme de finantare bazate pe plata serviciilor ecosistemelor.

 

Proiectul propus urmăreste pe termen lung, regândirea modului de planificare a eforturilor de conservare, respectiv a managementului siturilor Natura 2000 prin integrarea subiectelor cheie legate de serviciile ecosistemelor. In prima fază, proiectul va demonstra posibilitătile concrete de măsurare într-o manieră multi-criterială si geo-referentiată a valorii serviciilor ecosistemelor de pajisti si tufărisuri, care sunt responsabile cu anumite caracteristici calitative si cantitative ale laptelui colectat de la turmele de vite, ovine si caprine – pentru comunitătile locale si pentru industria de procesare a laptelui.   

In termeni mai concreti (traductibili în obiective specifice) în cursul celor 18 luni de derulare a proiectului, trebuie realizate următoarele:

În acest scop căutăm parteneri de proiect interesati în tema propunerii noastre în cadrul Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2009 – 2014, Programul RO02 „Biodiversitate si servicii ale ecosistemelor”.

Persoană de contact :   

Director executiv -  ing. Dănuţ Stefănescu


www.anpm.ro
Adaugat: 2014-10-07 16:06:55
TiparesteTipareste