Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice anunţă deschiderea celei de-a 5-a sesiuni de depunere a dosarelor pentru preluarea în administrare, respectiv custodie a ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitar.

Detalii

Autor: APM Mureş,
Adăugat: 2013-09-19 14:30:42
Ultima actualizare: 2013-09-19 14:32:41

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice anunţă deschiderea celei de-a 5-a sesiune de depunere a dosarelor pentru preluarea în administrare, respectiv custodie a ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitar. Dosarele vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1470/2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi custodiei ariilor naturale protejate. Etapele procedurii de atribuire în administrare / custodie sunt următoarele:
• afişarea la sediul autorităţii responsabile şi pe pagina proprie de internet a anunţului de lansare a sesiunii de atribuire, care conţine lista ariilor naturale protejate care fac obiectul prezentei metodologii şi stabilirea termenului-limită de depunere a dosarului de candidatură;
• depunerea dosarelor de candidatură în format hârtie şi electronic la sediul autorităţii responsabile şi evaluarea acestora;
• întocmirea raportului de evaluare de către comisia de evaluare;
• afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a punctajelor acordate dosarelor de candidatură;
• depunerea contestaţiilor;
• analizarea şi soluţionarea contestaţiilor, întocmirea raportului comisiei de contestaţii şi afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a rezultatelor comisiei de contestaţii;
• aprobarea de către conducătorul autorităţii responsabile a raportului final de evaluare, care include şi raportul comisiei de contestaţii;
• semnarea contractului de administrare / convenţie de custodie.

Dosarele pentru atribuirea în administrare se depun până la data de 16.10.2013 (data înregistrării la registratura), la sediul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, pe adresa: Direcţia Managementul Ariilor Naturale Protejate, B-dul Libertăţii nr. 12, Sectorul 5, Bucureşti.
Dosarele pentru atribuirea în custodie se depun până la data de 16.10.2013, data înregistrării la registratura sediului autorităţii responsabile din fiecare regiune de dezvoltare, aşa cum sunt prevăzute la art. 15 lit. b) capitolul II Atribuirea custodiei ariilor natural protejate din Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1470/2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi custodiei ariilor naturale protejate.
La depunere, dosarele de candidatură trebuie să fie complete. Conform prevederilor legale, dosarele incomplete se resping fără a fi evaluate de către comisiile de evaluare.
Lista revizuită a siturilor Natura 2000 care necesită structuri proprii de administrare, în conformitate cu Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 2144/12.09.2013, precum şi lista ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitar care vor fi preluate în custodie sunt publicate mai jos.
Anexat:

Contestaţiile se pot depune la sediul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în termen de două zile lucrătoare de la data afişării pe site a rezultatelor evaluării, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) capitolul I Atribuirea administrării ariilor naturale protejate şi art. 18 alin. (1) capitolul II Atribuirea custodiei ariilor natural protejate, din Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1470/2013, la numărul fax 021-310568.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.