Reglementări

tipareste trimite pe mail

 Convocator la sedinta Comisiei de Analiză Tehnică 2014

Detalii

Autor: APM Mureş,
Adăugat: 2014-08-25 14:53:20
Ultima actualizare: 2014-10-24 09:31:44

Taguri

,

 

                                      

                                                                                                                                      Nr. 6791/23.10.2014      

                                                                               CĂTRE,

 

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ- D-l Pop Călin Alexandrue-mail – cjmures@cjmures.ro

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞe-mail – registratura@dam.rowater.ro

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ– e-mail – itmmures@itmmures.ro

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂe-mail – mediudspms@yahoo.com

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ– fax 0265314974

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “HOREA”– ijsu_mures@cjmures.ro

GNM - COMISARIATUL JUDEŢEAN MUREŞ – e-mail –cjmures@gnm.ro

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ MUREŞ – fax 0265210510

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE – e-mail – mures@anif.ro

PRIMĂRIA TÎRGU-MUREŞ– e-mail –primaria@tirgumures.ro

PRIMĂRIA REGHIN – e-mail – reghin@cjmures.ro

PRIMĂRIA SÎNGEORGIU DE MUREŞ – e-mail - singmures@cjmures.ro

PRIMĂRIA CRISTEŞTI – e-mail –  cristesti@cjmures.ro

PRIMĂRIA BATOŞ – e-mail - batos@cjmures.ro

PRIMĂRIA GORNEŞTI – e-mail – gornesti@cjmures.ro

PRIMĂRIA VĂRGATA – e-mail – vargata@cjmures.ro

PRIMĂRIA IBĂNEŞTI – e-mail - ibanesti@cjmures.ro

- Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a Siturilor Natura 2000 ROSCI0019

Călimani-Gurghiu şi ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului– e-mail – ariiprotejate@osrgh.ro

- Asociaţia Microregiunea Valea Nirajului în parteneriat cu Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri-Sovata şi Asociaţia Grupul Milvus (Administratorul Sitului Natura 2000 ROSPA 0028 Dealurile Târnavelor – Valea Nirajului)– e-mail – office@valeanirajului.ro, office@milvus.ro

- Progresul silvic Sibiu,  Centru administratie – Ocolul silvic Dumbraveni (Administratorul Siturilor de importanţă comunitară Natura 2000 - RO SCI 0227 Sighişoara – Târnava Mare, respectiv ROSPA 0099 Podişul Hârtibaciului) - fax 0269 865700, e-mail - a_tmh@yahoo.com

1. MUNICIPIUL TÎRGU-MUREŞ, Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr. 3

2. PRIMĂRIA LIVEZENI, Livezeni, nr. 76, e-mail - livezeni@cjmures.ro

3. S.C. IRUM S.A.,Reghin, str. Axente Sever, nr. 6, e-mail - office@irum.ro

4. S.C. AMB WINE COMPANY S.R.L., Bucureşti, sector 1, str. Jean Texier, nr. 3, fax 0265261187

5. KOVACS BENEDEK SANDOR,Tîrgu-Mureş, str. Verii, nr. 14

6. S.C. MASTERS CONSULT S.R.L., Sîngeorgiu de Mureş, str. Petki David, nr. 71,

e-mail – bogdan.barbulescu.cotraco@gmail.com

7. S.C. STEEL TRADING S.R.L., Tîrgu-Mureş, str. Dimitrie Cantemir, nr. 2/A, ap. 2

8. S.C. AM INDUSTRIE S.R.L., Sîngeorgiu de Mureş, str. Petki David, nr. 71

9. S.C. HOLZ CENTER S.R.L., Periş, nr. 75, tel. 0736999103

10. S.C. KILYEN SERV S.R.L., Valea, str. Principală, nr. 168/A, tel. 0744255564

11. S.C. MAKK SERVIMPEX S.R.L., Vărgata, str. Principală, nr. 33, tel. 0745327145

12. S.C. HYDRO POWER ENERGY S.R.L., Marginea, nr. 2863, jud. Suceava,

e-mail – ciprian.lt@hydropowerenergy.ro

În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, a Ordinului MMP nr. 135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, a Ordinului MMDD nr. 1798/2007pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare şi  a OUG nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, vă solicităm să vă desemnaţi un reprezentant pentru participarea la şedinţa Comisiei de Analiză Tehnicăce va avea loc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş în data de 28.10.2014, ora 10.    

 

Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:

- MUNICIPIUL TÎRGU-MUREŞa solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Drum de acces, alimentare cu apă – canal pentru staţiile de transfer, sortare, compostare, compactare-ambalare deşeuri menajere şi a staţiei de epurare a apelor uzate provenite din depozitul de deşeuri”, pe amplasamentul din intravilanul şi extravilanul loc. Tîrgu-Mureş şi Cristeşti, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- PRIMĂRIA LIVEZENIa solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Extinderea reţelei de alimentare cu apă”, pe amplasamentul din localităţile Livezeni, Poieniţa, Ivăneşti, Sânişor, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.C. IRUM S.A. Reghina solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Desfiinţare instalaţie de cuprare, zincare alcalină, cromare dură şi staţie de neutralizare ape uzate”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Axente Sever, nr. 6, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.C. AMB WINE COMPANY S.R.L.Bucureştia solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Extindere, modernizare şi dotare unitate de vinificaţie”, pe amplasamentul din loc. Batoş, nr. 41, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- KOVACS BENEDEK SANDOR Tîrgu-Mureşa solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire hală cu birouri”, pe amplasamentul din com. Crăciuneşti, sat Budiu Mic, str. Principală, f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

-S.C. MASTERS CONSULT S.R.L.Sîngeorgiu de Mureş a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanţuri şi arcuri”, pe amplasamentul din loc. Sîngeorgiu de Mureş, str. Petki David, nr. 69-71, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

-S.C. STEEL TRADING S.R.L.Tîrgu-Mureş a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanţuri, fabricarea articolelor din metal”, pe amplasamentul din loc. Sîngeorgiu de Mureş, str. Petki David, nr. 69-71, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

-S.C. AM INDUSTRIE S.R.L.Sîngeorgiu de Mureş a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanţuri, fabricarea articolelor din metal”, pe amplasamentul din loc. Sîngeorgiu de Mureş, str. Petki David, nr. 69-71, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

-S.C. HOLZ CENTER S.R.L.Periş a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Fabricarea de furnire ?i a panourilor de lemn, fabricarea altor elemente de dulgherie ?i tâmplărie pentru construc?ii, fabricarea de mobilă, colectarea de?eurilor nepericuloase, tratarea ?i eliminarea de?eurilor nepericuloase, pe amplasamentul din com. Gorne?ti, sat Peri?, nr. 75, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

-S.C. KILYEN SERV S.R.L.Valea a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Fabricarea altor articole din metal n.c.a.”, pe amplasamentul din com. Vărgata, sat Valea, str. Principală, nr. 168/A, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

-S.C. MAKK SERVIMPEX S.R.L.Vărgata a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Operaţiuni de mecanică generală”, pe amplasamentul din loc. Vărgata, str. Principală, nr. 33, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

-S.C. HYDRO POWER ENERGY S.R.L.Marginea-Suceava a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Producţia de energie electrică”, pe amplasamentul din com. Ibăneşti, râul Fîncel - Amenajare hidroenergetică Fîncel, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.

Vă rugăm să delegaţi un reprezentant pentru această şedinţă.

                    

                                                         

                                                                                                                                             Nr. 6651/16.10.2014      

CĂTRE,

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ- D-l Pop Călin Alexandrue-mail – cjmures@cjmures.ro

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞe-mail – registratura@dam.rowater.ro

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ– e-mail – itmmures@itmmures.ro

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂe-mail – mediudspms@yahoo.com

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ– fax 0265314974

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “HOREA”– ijsu_mures@cjmures.ro

GNM - COMISARIATUL JUDEŢEAN MUREŞ – e-mail –cjmures@gnm.ro

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ MUREŞ – fax 0265210510

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE – e-mail – mures@anif.ro

PRIMĂRIA TÎRGU-MUREŞ– e-mail –primaria@tirgumures.ro

PRIMĂRIA REGHIN – e-mail – reghin@cjmures.ro

PRIMĂRIA IERNUT – e-mail - iernut@cjmures.ro

PRIMĂRIA IDECIU DE JOS – e-mail – ideciu@cjmures.ro

PRIMĂRIA SÎNCRAIU DE MUREŞ – e-mail – sincraims@cjmures.ro

PRIMĂRIA SÎNGEORGIU DE MUREŞ – e-mail - singmures@cjmures.ro

- Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a Siturilor Natura 2000 ROSCI0019

Călimani-Gurghiu şi ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului– e-mail – ariiprotejate@osrgh.ro

- Asociaţia Microregiunea Valea Nirajului în parteneriat cu Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri-Sovata şi Asociaţia Grupul Milvus (Administratorul Sitului Natura 2000 ROSPA 0028 Dealurile Târnavelor – Valea Nirajului)– e-mail – office@valeanirajului.ro, office@milvus.ro

- Progresul silvic Sibiu,  Centru administratie – Ocolul silvic Dumbraveni (Administratorul Siturilor de importanţă comunitară Natura 2000 - RO SCI 0227 Sighişoara – Târnava Mare, respectiv ROSPA 0099 Podişul Hârtibaciului) - fax 0269 865700, e-mail - a_tmh@yahoo.com

 

1. COMUNA GĂLEŞTI, Găleşti, nr. 64, e-mail - galesti@cjmures.ro

2. COMUNA ZAU DE CÎMPIE, Zau de Cîmpie, str. Republicii, nr. 18, e-mail – zaucimpie@cjmures.ro

3. S.C. ASTOR COM S.R.L., Tîrgu-Mureş, str. Depozitelor, nr. 4, tel. 0730087025

4. BENEDEK THEODORA MARIANA NICOLETA, Tîrgu-Mureş, str. Gabor Aron, nr. 1,

tel. 0265217822

5. COMUNA SÎNPAUL, Sînpaul, nr. 261/A, e-mail – sinpaul@cjmures.ro

6. COMUNA ZAGĂR, Zagăr, nr. 47, tel. 0744420831, e-mail – zagar@cjmures.ro

7. AISE Tîrgu-Mureş, str. Călăraşilor, nr. 103, fax 0265205654

8. S.C. MONTREPCOM S.R.L.,Tîrgu-Mureş, str. Pandurilor, nr. 131, ap. 1, tel. 0735355638

9. DEAC RADU FLORIN PETRONIU, Tîrgu-Mureş, str. Gh.Marinescu, nr. 20, tel. 0744543194

10. S.C. COMARO S.R.L.,Luduş, str. Garofiţei, nr. 6, tel. 0742307309

11. S.C. FILUX S.R.L., Reghin, str. Cardinal Al.Todea, nr. 6, tel. 0740494695

12. S.C. MASTERS CONSULT S.R.L., Sîngeorgiu de Mureş, str. Petki David, nr. 71,

e-mail – bogdan.barbulescu.cotraco@gmail.com

13. S.C. STEEL TRADING S.R.L., Tîrgu-Mureş, str. Dimitrie Cantemir, nr. 2/A, ap. 2

14. S.C. AM INDUSTRIE S.R.L., Sîngeorgiu de Mureş, str. Petki David, nr. 71

15. S.C. USPEH TURISM S.R.L., Tîrgu-Mureş, str. Banat, nr. 1/1, tel. 0745290053

16. S.C. BIO TOTAL S.R.L., Sărăţeni, str. Principală, nr. 158, tel. 0745818051

 

În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, a HG nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, a Ordinului MMP nr. 135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, a Ordinului MMDD nr. 1798/2007pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare şi  a OUG nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, vă solicităm să vă desemnaţi un reprezentant pentru participarea la şedinţa Comitetului Special Constituit şi a Comisiei de Analiză Tehnicăce va avea loc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş în data de 21.10.2014, ora 10.    

 

Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:

- COMUNA GĂLEŞTIa solicitatemiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic General al comunei Găleşti cu satele aparţinătoare Găleşti, Sînvăsii, Troiţa, Bedeni, Maiad, Adrianu Mare, Adrianu Mic, se va analiza calitatea raportului de mediu şi a studiului de evaluare adecvată şi se va lua decizia de emitere a avizului de mediu;

- COMUNA ZAU DE CÎMPIEa solicitatemiterea Avizului de mediu pentru Reactualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism aferent comunei Zau de Cîmpie cu satele aparţinătoare Zau de Cîmpie, Bărboşi, Botei, Bujor-Hodaie, Ciretea, Gaura Sângerului, Malea, Tău, se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;

- S.C. ASTOR COM S.R.L.Tîrgu-Mureşa solicitatemiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal care creează cadrul pentru “Exploatare agregate minerale şi amenajare piscicolă”, pe amplasamentul din loc. Ideciu de Jos, se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;

- BENEDEK THEODORA MARIANA NICOLETATîrgu-Mureşa solicitatemiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic de Detaliu care creează cadrul pentru “Supraetajare şi extindere locuinţă”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureş, str. Korosi Csoma Sandor, nr. 23, se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;

- COMUNA SÎNPAULa solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drumuri locale în comuna Sînpaul”, pe amplasamentul din loc. Sînpaul, Valea Izvoarelor, Chirileu, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- COMUNA ZAGĂRa solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare străzi principale din localitatea Seleuş, comuna Zagăr”, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- AISE Tîrgu-Mureşa solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Mărire grad de siguranţă prin injecţie pe MT din Staţia Sînpaul în LEA MT existente în zonă”, pe amplasamentul din loc. Sînpaul, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.C. MONTREPCOM S.R.L. Tîrgu-Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Înlocuire conducte şi branşamente presiune redusă, reîntregiri instalaţii de utilizare str. Principală (parţial), Nouă (parţial), Cotului şi Rîndunicii – loc. Sîncraiu de Mureş”, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- DEAC RADU FLORIN PETRONIUTîrgu-Mureşa solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire centrală electrică fotovoltaică şi branşament electric aferent”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureş, str. Gh.Marinescu, nr. 20, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.C. COMARO S.R.L. Luduşa solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire hală de producţie şi branşament la reţeaua de energie electrică”, pe amplasamentul din loc. Iernut, str.          Mihai Eminescu, nr. 30-A, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.C. FILUX S.R.L.Reghina solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Schimbare destinaţie fără modificări constructive, din depozit cherestea în hală de producţie”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Salcâmilor, nr. 46, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

-S.C. MASTERS CONSULT S.R.L.Sîngeorgiu de Mureş a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanţuri şi arcuri”, pe amplasamentul din loc. Sîngeorgiu de Mureş, str. Petki David, nr. 69-71, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

-S.C. STEEL TRADING S.R.L.Tîrgu-Mureş a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanţuri, fabricarea articolelor din metal”, pe amplasamentul din loc. Sîngeorgiu de Mureş, str. Petki David, nr. 69-71, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

-S.C. AM INDUSTRIE S.R.L.Sîngeorgiu de Mureş a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanţuri, fabricarea articolelor din metal”, pe amplasamentul din loc. Sîngeorgiu de Mureş, str. Petki David, nr. 69-71, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

-S.C. USPEH TURISM S.R.L., Tîrgu-Mureş a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru “Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureş, str. Cuza Vodă, nr. 68-70-72, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

- S.C. BIO TOTAL S.R.L. Sărăţeni a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Exploatări forestiere”, pe amplasamente situate în fondul forestier de pe raza judeţului Mureş, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.

Vă rugăm să delegaţi un reprezentant pentru această şedinţă.

 

 

                                                                                                                                             Nr. 6463/09.10.2014       CĂTRE,

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ- D-l Pop Călin Alexandrue-mail – cjmures@cjmures.ro

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞe-mail – registratura@dam.rowater.ro

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ– e-mail – itmmures@itmmures.ro

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂe-mail – mediudspms@yahoo.com

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ– fax 0265314974

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “HOREA”– ijsu_mures@cjmures.ro

GNM - COMISARIATUL JUDEŢEAN MUREŞ – e-mail –cjmures@gnm.ro

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ MUREŞ – fax 0265210510

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE – e-mail – mures@anif.ro

PRIMĂRIA TÎRGU-MUREŞ– e-mail –primaria@tirgumures.ro

PRIMĂRIA REGHIN – e-mail – reghin@cjmures.ro

PRIMĂRIA IERNUT – e-mail - iernut@cjmures.ro

PRIMĂRIA SĂRMAŞU - e-mail - sarmasu@cjmures.ro

PRIMĂRIA BATOŞ – e-mail - batos@cjmures.ro

PRIMĂRIA PĂNET– e-mail – panet@cjmures.ro

- Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a Siturilor Natura 2000 ROSCI0019

Călimani-Gurghiu şi ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului– e-mail – ariiprotejate@osrgh.ro

- Asociaţia Microregiunea Valea Nirajului în parteneriat cu Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri-Sovata şi Asociaţia Grupul Milvus (Administratorul Sitului Natura 2000 ROSPA 0028 Dealurile Târnavelor – Valea Nirajului)– e-mail – office@valeanirajului.ro, office@milvus.ro

- Progresul silvic Sibiu,  Centru administratie – Ocolul silvic Dumbraveni (Administratorul Siturilor de importanţă comunitară Natura 2000 - RO SCI 0227 Sighişoara – Târnava Mare, respectiv ROSPA 0099 Podişul Hârtibaciului) - fax 0269 865700, e-mail - a_tmh@yahoo.com

 

1. S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L., Criste?ti, str. Geiger, nr. 1E, tel. 0741253115

2. PRIMĂRIA ORAŞULUI SĂRMAŞU, Sărmaşu, str. Republicii, nr. 63,

e-mail – kelemen_alexandru2006@yahoo.com

3. COMUNA BATOŞ, Batoş, str. Principală, nr. 302

4. S.C. COMARO S.R.L.,Luduş, str. Garofiţei, nr. 6, tel. 0742307309

5. S.C. FILUX S.R.L., Reghin, str. Cardinal Al.Todea, nr. 6, tel. 0740494695

6. ASOCIAŢIA PENTRU PROTECŢIA PĂSĂRILOR ŞI A NATURII „GRUPUL MILVUS,

Tîrgu-Mureş, str. Crinului, nr. 22, e-mail – office@milvus.ro

 

În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, a HG nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, a Ordinului MMP nr. 135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, a Ordinului MMDD nr. 1798/2007pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare şi  a OUG nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, vă solicităm să vă desemnaţi un reprezentant pentru participarea la şedinţa Comitetului Special Constituit şi a Comisiei de Analiză Tehnicăce va avea loc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş în data de 14.10.2014, ora 10.    

 

Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:

- S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L.Criste?tia solicitatemiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal care creează cadrul pentru “Stabilire zonă func?ională pentru amenajare piscicolă ?i agrement”, pe amplasamentul din com. Pănet, sat Sîntioana de Mure?, se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;

- PRIMĂRIA ORAŞULUI SĂRMAŞUa solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Racorduri canalizare ape menajere în localitatea Sărmaşu”, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- COMUNA BATOŞa solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Extindere alimentare cu apă în localitatea Uila, comuna Batoş”, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.C. COMARO S.R.L. Luduşa solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire hală de producţie şi branşament la reţeaua de energie electrică”, pe amplasamentul din loc. Iernut, str.          Mihai Eminescu, nr. 30-A, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.C. FILUX S.R.L.Reghina solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Schimbare destinaţie fără modificări constructive, din depozit cherestea în hală de producţie”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Salcâmilor, nr. 46, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

 -ASOCIAŢIA PENTRU PROTECŢIA PĂSĂRILOR ŞI A NATURII „GRUPUL MILVUS  Tîrgu-Mureş a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 286 din 23.08.2012 emisă pentru “Centru pentru reabilitarea păsărilor sălbatice ”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mure?, str. Crinului, nr. 22, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu revizuită fără program de conformare

Vă rugăm să delegaţi un reprezentant pentru această şedinţă.

 

 

                                                                                                                                             Nr. 6324/02.10.2014       CĂTRE,

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ- D-l Pop Călin Alexandrue-mail – cjmures@cjmures.ro

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞe-mail – registratura@dam.rowater.ro

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ– e-mail – itmmures@itmmures.ro

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂe-mail – mediudspms@yahoo.com

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ– fax 0265314974

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “HOREA”– ijsu_mures@cjmures.ro

GNM - COMISARIATUL JUDEŢEAN MUREŞ – e-mail –cjmures@gnm.ro

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ MUREŞ – fax 0265210510

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE – e-mail – mures@anif.ro

PRIMĂRIA TÎRGU-MUREŞ– e-mail –primaria@tirgumures.ro

PRIMĂRIA PĂNET– e-mail – panet@cjmures.ro

PRIMĂRIA SÎNPAUL– e-mail – sinpaul@cjmures.ro

PRIMĂRIA SASCHIZ – e-mail – saschiz@cjmures.ro

PRIMĂRIA SÎNGEORGIU DE MURE? - e-mail – singmures@cjmures.ro

PRIMĂRIA GURGHIU – e-mail – gurghiu@cjmures.ro

- Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a Siturilor Natura 2000 ROSCI0019

Călimani-Gurghiu şi ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului– e-mail – ariiprotejate@osrgh.ro

- Asociaţia Microregiunea Valea Nirajului în parteneriat cu Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri-Sovata şi Asociaţia Grupul Milvus (Administratorul Sitului Natura 2000 ROSPA 0028 Dealurile Târnavelor – Valea Nirajului)– e-mail – office@valeanirajului.ro, office@milvus.ro

- Progresul silvic Sibiu,  Centru administratie – Ocolul silvic Dumbraveni (Administratorul Siturilor de importanţă comunitară Natura 2000 - RO SCI 0227 Sighişoara – Târnava Mare, respectiv ROSPA 0099 Podişul Hârtibaciului) - fax 0269 865700, e-mail - a_tmh@yahoo.com

 

1. S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L., Criste?ti, str. Geiger, nr. 1E, tel. 0741253115

2. COMUNA SASCHIZ, Saschiz, nr. 159

3. S.C. HIRSCHMANN ROMANIA S.R.L., com. Sînpaul, sat Chirileu, nr. 1A,

e-mail – ilea.paul@hirschmann-automotive.com

4. S.C. TEXMUR S.R.L., Tîrgu-Mure?, str. Gen. Ion Dumitrache, nr. 37, tel. 0746133444

5. S.C. SUPER PACK S.R.L., Sîngeorgiu de Mure?, str. Erou mr. Tiberius Marcel Petre, nr. 7,

e-mail – ahabor@yahoo.com

6. BOLOGA CLAUDIU, Tîrgu-Mure?, str. Bolyai, nr. 20/4, tel. 0758106561

7. UNGUREANU FIREL,Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 130, tel. 0745802520

În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, a HG nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, a Ordinului MMP nr. 135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, a Ordinului MMDD nr. 1798/2007pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare şi  a OUG nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, vă solicităm să vă desemnaţi un reprezentant pentru participarea la şedinţa Comitetului Special Constituit şi a Comisiei de Analiză Tehnicăce va avea loc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş în data de 07.10.2014, ora 10.    

 Sedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:

- S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L.Criste?tia solicitatemiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal care creează cadrul pentru “Stabilire zonă func?ională pentru amenajare piscicolă ?i agrement”, pe amplasamentul din com. Pănet, sat Sîntioana de Mure?, se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;

- COMUNA SASCHIZa solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire pod Feselgoz”, pe amplasamentul din loc. Saschiz, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.C. HIRSCHMANN ROMANIA S.R.L.Chirileua solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare acces la hala de produc?ie pe DN 15 la km 56+659 stg în comuna Sînpaul”, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.C. TEXMUR S.R.L.Tîrgu-Mure?a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire hală prelucrări metalice – intrare în legalitate”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mure?, str. 8 Martie, nr. 36A, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.C. SUPER PACK S.R.L.Sîngeorgiu de Mure?a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire hală de produc?ie ambalaje”, pe amplasamentul din loc. Sîngeorgiu de Mure?, str. Agricultorilor, nr. 20, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- BOLOGA CLAUDIUTîrgu-Mure?a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire seră îngropată ?i anexe”, pe amplasamentul din loc. Sîngeorgiu de Mure?, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- UNGUREANU FIREL Gurghiua solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire adăpost de animale”, pe amplasamentul din loc. Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 130, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.

Vă rugăm să delegaţi un reprezentant pentru această şedinţă.

 

                                                                                                                                   Nr. 6143/25.09.2014    

   CĂTRE,

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ- D-l Pop Călin Alexandrue-mail – cjmures@cjmures.ro

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞe-mail – registratura@dam.rowater.ro

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ– e-mail – itmmures@itmmures.ro

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂe-mail – mediudspms@yahoo.com

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ– fax 0265314974

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “HOREA”– ijsu_mures@cjmures.ro

GNM - COMISARIATUL JUDEŢEAN MUREŞ – e-mail –cjmures@gnm.ro

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ MUREŞ – fax 0265210510

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE – e-mail – mures@anif.ro

PRIMĂRIA TÎRGU-MUREŞ– e-mail –primaria@tirgumures.ro

PRIMĂRIA REGHIN – e-mail – reghin@cjmures.ro

PRIMĂRIA SÎNTANA DE MURE? - e-mail – sintana@cjmures.ro

PRIMĂRIA CORUNCA – e-mail – corunca@cjmures.ro

PRIMĂRIA CRISTE?TI – e-mail – cristesti@cjmures.ro

PRIMĂRIA ERNEI – e-mail –ernei@cjmures.ro

- Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a Siturilor Natura 2000 ROSCI0019

Călimani-Gurghiu şi ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului– e-mail – ariiprotejate@osrgh.ro

- Asociaţia Microregiunea Valea Nirajului în parteneriat cu Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri-Sovata şi Asociaţia Grupul Milvus (Administratorul Sitului Natura 2000 ROSPA 0028 Dealurile Târnavelor – Valea Nirajului)– e-mail – office@valeanirajului.ro, office@milvus.ro

- Progresul silvic Sibiu,  Centru administratie – Ocolul silvic Dumbraveni (Administratorul Siturilor de importanţă comunitară Natura 2000 - RO SCI 0227 Sighişoara – Târnava Mare, respectiv ROSPA 0099 Podişul Hârtibaciului) - fax 0269 865700, e-mail - a_tmh@yahoo.com

 

1. S.C.ECOSILVA PROD COM SERV S.R.L.,Bacău, str. Neagoe Vodă, nr. 321/B/3, tel. 0744330158

2. COMUNA CORUNCA, Corunca, str. Principală, nr. 108

3. COMUNA CRISTE?TI, Criste?ti, str. Principală, nr. 678

4. S.C. SMART PARTS S.R.L., Ernei, nr. 470, tel. 0745208051

5. S.C. FIMATEX S.R.L., Tîrgu-Mure?, str. Băneasa, nr. 8, e-mail – fimatex.romania@gmail.com

6. S.C. F&G ECO S.R.L., Tîrgu-Mure?, str. Ion Buteanu, nr. 25, ap. 42, tel. 0744953567

7. S.C. MOBILE DEPO S.R.L.-D, Tîrgu-Mure?, str. Gheorghe Doja, nr. 207, tel. 0752092352

8. S.C. HARVESTAR S.R.L., Tarcău, str. Principală, nr. 233, jud. Neam?, tel. 0747297439

9. S.C. EXPLO ICA TRANS S.R.L., Sălard, nr. 1, tel. 0744283283

10. S.C. TOEXFOR S.R.L., Ungheni, nr. 51/A, tel. 0745151706

 

În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, a HG nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, a Ordinului MMP nr. 135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, a Ordinului MMDD nr. 1798/2007pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare şi  a OUG nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, vă solicităm să vă desemnaţi un reprezentant pentru participarea la şedinţa Comitetului Special Constituit şi a Comisiei de Analiză Tehnicăce va avea loc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş în data de 30.09.2014, ora 10.    

 

Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:

- S.C.ECOSILVA PROD COM SERV S.R.L. Bacăua solicitatemiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic de Detaliu care creează cadrul pentru “Construire fabrică de mobilă în două etape: etapa I - împrejmuire, showroom, reamenajare clădire existentă; etapa II – hale de produc?ie, spa?ii anexe, amenajare incintă”, pe amplasamentul din loc. Sîntana de Mure?, str. Mure?ului, nr. 3, se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;

- COMUNA CORUNCA a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizarea străzilor din zona Va?man loc. Corunca”, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- COMUNA CRISTE?TIa solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizarea străzilor din com. Criste?ti, loc. Criste?ti, străzile Bisericii, Câmpului, Viilor ?i Vânătorilor, jud. Mure?”, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.C. SMART PARTS S.R.L.Erneia solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Înfiin?are ?i dotare hală de produc?ie piese din metal”, pe amplasamentul din loc. Ernei, nr. 391/B, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

-S.C. FIMATEX S.R.L.Tîrgu-Mure? a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 279 din 08.12.2011 emisă pentru activitatea “Spălarea ?i cură?area (uscată) articolelor textile ?i a produselor din blană”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mure?, str. Băneasa, nr. 8, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu revizuită fără program de conformare;

-S.C. F&G ECO S.R.L.Tîrgu-Mure? a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 154 revizuită la 21.01.2014 emisă pentru activită?ile “Colectarea de?eurilor nepericuloase, transporturi rutiere de mărfuri”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Gării, nr. 79, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu revizuită fără program de conformare;

-S.C. MOBILE DEPO S.R.L.-DTîrgu-Mure? a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activită?ile “Colectarea de?eurilor nepericuloase, comer? cu ridicata al de?eurilor ?i resturilor”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mure?, str. Gheorghe Doja, nr. 207, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

-S.C. HARVESTAR S.R.L.Tarcău a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Exploatări forestiere”, pe amplasamente situate în fondul forestier de pe raza judeţului Mureş, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

-S.C. EXPLO ICA TRANS S.R.L.Sălard a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Exploatări forestiere”, pe amplasamente situate în fondul forestier de pe raza judeţului Mureş, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

-S.C. TOEXFOR S.R.L.Ungheni a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Exploatări forestiere”, pe amplasamente situate în fondul forestier de pe raza judeţului Mureş, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.

Vă rugăm să delegaţi un reprezentant pentru această şedinţă

                                                                                                                                             Nr. 5989/18.09.2014      

CĂTRE,

 

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ- D-l Pop Călin Alexandrue-mail – cjmures@cjmures.ro

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞe-mail – registratura@dam.rowater.ro

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ– e-mail – itmmures@itmmures.ro

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂe-mail – mediudspms@yahoo.com

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ– fax 0265314974

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “HOREA”– ijsu_mures@cjmures.ro

GNM - COMISARIATUL JUDEŢEAN MUREŞ – e-mail –cjmures@gnm.ro

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ MUREŞ – fax 0265210510

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE – e-mail – mures@anif.ro

PRIMĂRIA TÎRGU-MUREŞ– e-mail –primaria@tirgumures.ro

PRIMĂRIA REGHIN – e-mail – reghin@cjmures.ro

PRIMĂRIA SOVATA – e-mail – sovata@cjmures.ro

PRIMĂRIA UNGHENI – e-mail – ungheni@cjmures.ro

PRIMĂRIA CRISTE?TI – e-mail – cristesti@cjmures.ro

PRIMĂRIA SASCHIZ – e-mail – saschiz@cjmures.ro

PRIMĂRIA SÎNTANA DE MURE? - e-mail – sintana@cjmures.ro

PRIMĂRIA OGRA– e-mail – ogra@cjmures.ro

PRIMĂRIA SÎNPAUL – e-mail – sinpaul@cjmures.ro

PRIMĂRIA CRĂCIUNE?TI – e-mail – craciunesti@cjmures.ro

PRIMĂRIA DANE? -e-mail – danes@cjmures.ro

PRIMĂRIA GHEORGHE DOJA– e-mail – ghdoja@cjmures.ro

PRIMĂRIA GORNE?TI– e-mail – gornesti@cjmures.ro

PRIMĂRIA SÎNGER– e-mail – singer@cjmures.ro

- Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a Siturilor Natura 2000 ROSCI0019

Călimani-Gurghiu şi ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului– e-mail – ariiprotejate@osrgh.ro

- Asociaţia Microregiunea Valea Nirajului în parteneriat cu Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri-Sovata şi Asociaţia Grupul Milvus (Administratorul Sitului Natura 2000 ROSPA 0028 Dealurile Târnavelor – Valea Nirajului)– e-mail – office@valeanirajului.ro, office@milvus.ro

- Progresul silvic Sibiu,  Centru administratie – Ocolul silvic Dumbraveni (Administratorul Siturilor de importanţă comunitară Natura 2000 - RO SCI 0227 Sighişoara – Târnava Mare, respectiv ROSPA 0099 Podişul Hârtibaciului) - fax 0269 865700, e-mail - a_tmh@yahoo.com

 1. SIMON SANDOR JOZSEF, Tîrgu-Mure?, B-dul 1848, nr. 26/14, tel. 0724210703

2. S.C. FRONT DOORS S.R.L., Tîrgu-Mure?, str. 8 Martie, nr. 27, tel. 0741253115

3. S.C. HYDRO GREENTECH S.R.L., Reghin, str. Sîrguin?ei, nr. 6/7, tel. 0744681112

4. KOVACS BENEDEK SANDOR,Tîrgu-Mure?, str. Verii, nr. 14, tel. 0744626944

5. S.C. CASA AGRO-INDUSTRIALĂ SASCHIZ S.R.L.,Saschiz, nr. 452, e-mail – fermasaschiz@gmail.com

6. MUNICIPIUL TG.MURE? - DIREC?IA TEHNICĂ, Tîrgu-Mure?, Pia?a Victoriei, nr. 3

7. S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Media?, str. Gării, nr. 5, fax 0269846727,

e-mail – adriana.lata@romgaz.ro

8. C.N.A.D.N.R.,Bucure?ti, sector 1, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, e-mail – office@andnet.ro, prin S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. Bucure?ti, sector 1, Căderea Bastiliei, nr. 65,

e-mail - office@searchltd.ro

9. S.C. KASTAMONU ROMANIA S.A.,Reghin, str. Ierbu?, nr. 37, fax 0265511481

10. S.C. PRIMACOM S.R.L., Tîrgu-Mure?, str. Barajului, nr. 5, fax 0265264308

11. S.C. DRUMURI ?I PODURI MURE? S.R.L., Tîrgu-Mure?, str. 8 Martie, nr. 36A,

e-mail – dpm@mbo.ro

12. S.C. DEZMEMBRARI AUTO MOLNAR, com. Pănet, sat Sântioana de Mure?, nr. 311,

tel. 0744956794

13. P.F.A. MUNTEANU MIRCEA NICOLAE, Tîrgu-Mure?, str. Rozelor, nr. 13/A, ap. 3, tel. 0744298194

14. S.C. SILBRAD MOB S.R.L., Sovata, str. Lungă, nr. 136/A, tel. 0740204655

15. S.C. MEDMURES S.R.L., Sîntana de Mure?, str. Principală, nr. 442, tel. 0744585292

16. S.C. MAGGOTS&BAITS S.R.L., com. Sînger, sat Zăpodea, nr. 20, tel. 0722232154

17. S.C. HUNI & SZIDI S.R.L., Eremitu, nr. 495, tel. 0756437103

18. S.C. CIE MATRICON S.A.,Tîrgu-Mure?, str. Gheorghe Doja nr. 155, e-mail – office@matricon.ro

În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, a HG nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, a Ordinului MMP nr. 135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, a Ordinului MMDD nr. 1798/2007pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului MAPAM nr. 818/2003pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare şi  a OUG nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, vă solicităm să vă desemnaţi un reprezentant pentru participarea la şedinţa Comitetului Special Constituit şi a Comisiei de Analiză Tehnicăce va avea loc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş în data de 23.09.2014, ora 10.    

Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:

 

- SIMON SANDOR JOZSEFTîrgu-Mure?a solicitatemiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic de Detaliu care creează cadrul pentru “Casă de locuit S+P+M”, pe amplasamentul din com. Sînpaul, sat                Valea Izvoarelor, f.nr., se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;

- S.C. FRONT DOORS S.R.L.Tîrgu-Mure?a solicitatemiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic de Detaliu care creează cadrul pentru “Studiu de amplasament pentru construire hală prestări servicii, microproduc?ie ?i depozitare”, pe amplasamentul din loc. Ungheni, f.nr., se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;

- S.C. HYDRO GREENTECH S.R.L.Reghina solicitatemiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal care creează cadrul pentru “Schimbare de destina?ie din teren neproductiv în teren aflat permanent sub apă”, pe amplasamentul din extravilanul loc. Reghin, se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;

- KOVACS BENEDEK SANDOR Tîrgu-Mure?a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire hală cu birouri”, pe amplasamentul din com. Crăciune?ti, sat Budiu Mic, f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.C. CASA AGRO-INDUSTRIALĂ SASCHIZ S.R.L. Saschiza solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire ?i dotare unitate de fabrica?ie produse cosmetice naturale, com. Saschiz, jud. Mure?”, pe amplasamentul din loc. Saschiz, f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- MUNICIPIUL TG.MURE? - DIREC?IA TEHNICĂa solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Extindere strada Subpădure”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mure?, str. Subpădure, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

 - S.N.GN. ROMGAZ S.A. Sucursala Media?a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări pregătitoare, provizorii, foraj ?i probe de produc?ie la sondele 3 ?i 5 Cri?”, pe amplasamentul din com. Dane?, extravilanul loc. Cri?, se va analiza calitatea studiului de evaluare adecvată;

- COMPANIA NA?IONALĂ DE AUTOSTRĂZI ?I DRUMURI NA?IONALE DIN ROMÂNIA prin S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. Bucure?ti a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Autostrada Tîrgu-Mure? - Ogra ?i drum de legătură km 0+000 – km 14+605”, propus a fi amplasat în jude?ul Mure?, pe următoarele UAT: com. Ogra, com. Criste?ti, com. Sînpaul, ora? Ungheni, com. Gheorghe Doja, municipiul Tîrgu-Mure?, se va analiza calitatea raportului privind impactul asupra mediului ?i se va lua decizia de emitere/respingere a acordului de mediu;

- S.C. KASTAMONU ROMANIA S.A. Reghina solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Montaj sta?ie pilot de tratare a apei”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Ierbu?, nr. 37, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.C. KASTAMONU ROMANIA S.A. Reghina solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul Construire fabrică de clei – depozit uree, rezervoare de metanol, fabrică de clei, depozit melamină, birouri, laborator, generator, fabrică de formaldehidă (compus din instalaţie de fabricare formaldehidă+platforme), turnuri răcire 4 buc., instalaţii de purificare a apei (compus din instalaţii de tratare a apei tehnologice+instalaţii de tratare a apei uzate), unitate de răcire (Chiller), platformă rezervoare, drumuri+platforme de circulaţie, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Ierbu?, nr. 37, se va analiza raportul de securitate revizuit ?i raportul privind impactul asupra mediului ?i se va lua decizia de emitere/respingere a acordului de mediu;

-S.C. PRIMACOM S.R.L.Tîrgu-Mure? a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 321 din 23.10.2013 emisă pentru activitatea “Prelucrarea ?i conservarea cărnii”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mure?, str. Barajului, nr. 5, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu revizuită fără program de conformare;

-S.C. DRUMURI ?I PODURI MURE? S.R.L.Tîrgu-Mure? a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 64 din 03.04.2014 emisă pentru activitatea “Extrac?ia pietri?ului ?i a nisipului”, pe amplasamentul din com. Gorne?ti, extravilanul satului Peri?, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu revizuită fără program de conformare;

-S.C. DEZMEMBRARI AUTO MOLNARSântioana de Mure? a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activită?ile “Demontarea (dezasamblarea) ma?inilor ?i echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, comer? cu ridicata al de?eurilor ?i resturilor, recuperarea materialelor reciclabile sortate, colectarea de?eurilor nepericuloase, colectarea de?eurilor periculoase”, pe amplasamentul din loc. Ungheni, nr. 333, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

-P.F.A. MUNTEANU MIRCEA NICOLAETîrgu-Mure? a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Produc?ia de energie electrică”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mure?, str. Rozelor, nr. 13/A, ap. 3, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

-S.C. SILBRAD MOB S.R.L.Sovata a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Fabricarea mobilei”, pe amplasamentul din loc. Sovata, str. Lungă, nr. 136/A, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

-S.C. MEDMURES S.R.L.Sîntana de Mure? a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activită?ile “Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre), prelucrarea ?i conservarea cărnii”, pe amplasamentul din loc. Sîntana de Mure?, str. Principală, nr. 442, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

-S.C. MAGGOTS&BAITS S.R.L.Zăpodea a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activită?ile “Cre?terea altor animale ?i colectarea de?eurilor nepericuloase”, pe amplasamentul din com. Sînger, sat Zăpodea, nr. 20, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

-S.C. HUNI & SZIDI S.R.L.Eremitu a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Exploatări forestiere”, pe amplasamente situate în fondul forestier de pe raza judeţului Mureş, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

- S.C. CIE MATRICON S.A.Tîrgu-Mure? a solicitat emiterea Autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea Prelucrarea metalelor neferoase: b) topirea, inclusiv alierea, de metale neferoase, inclusiv de produse recuperate, şi exploatarea de turnătorii de metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 tone pe zi pentru plumb şi cadmiu sau 20 de tone pe zi pentru toate celelalte metale”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu.Mureş, str. Gheorghe Doja nr. 155, se va definitiva proiectul de autorizaţie integrată de mediu.

Vă rugăm să delegaţi un reprezentant pentru această şedinţă.

 

                                                              

                                                                                                                                             Nr. 5848/11.09.2014      

CĂTRE,

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ- D-l Pop Călin Alexandrue-mail – cjmures@cjmures.ro

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞe-mail – registratura@dam.rowater.ro

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ– e-mail – itmmures@itmmures.ro

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂe-mail – mediudspms@yahoo.com

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ– fax 0265314974

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “HOREA”– ijsu_mures@cjmures.ro

GNM - COMISARIATUL JUDEŢEAN MUREŞ – e-mail –cjmures@gnm.ro

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ MUREŞ – fax 0265210510

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE – e-mail – mures@anif.ro

PRIMĂRIA TÎRGU-MUREŞ– e-mail –primaria@tirgumures.ro

PRIMĂRIA SIGHI?OARA – e-mail – sighisoara@cjmures.ro

PRIMĂRIA UNGHENI – e-mail – ungheni@cjmures.ro

PRIMĂRIA CRISTE?TI – e-mail – cristesti@cjmures.ro

PRIMĂRIA IDECIU DE JOS – e-mail – ideciu@cjmures.ro

PRIMĂRIA SASCHIZ – e-mail – saschiz@cjmures.ro

PRIMĂRIA SÎNTANA DE MURE? - e-mail – sintana@cjmures.ro

PRIMĂRIA LIVEZENI – e-mail – livezeni@cjmures.ro

PRIMĂRIA BAND - e-mail – band@cjmures.ro

PRIMĂRIA CORUNCA– e-mail – corunca@cjmures.ro

PRIMĂRIA OGRA– e-mail – ogra@cjmures.ro

PRIMĂRIA BATO?- e-mail – batos@cjmures.ro

- Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a Siturilor Natura 2000 ROSCI0019

Călimani-Gurghiu şi ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului– e-mail – ariiprotejate@osrgh.ro

- Asociaţia Microregiunea Valea Nirajului în parteneriat cu Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri-Sovata şi Asociaţia Grupul Milvus (Administratorul Sitului Natura 2000 ROSPA 0028 Dealurile Târnavelor – Valea Nirajului)– e-mail – office@valeanirajului.ro, office@milvus.ro

- Progresul silvic Sibiu,  Centru administratie – Ocolul silvic Dumbraveni (Administratorul Siturilor de importanţă comunitară Natura 2000 - RO SCI 0227 Sighişoara – Târnava Mare, respectiv ROSPA 0099 Podişul Hârtibaciului) - fax 0269 865700, e-mail - a_tmh@yahoo.com

 

1. COMUNA CRISTE?TI, Criste?ti, str. Principală, nr. 678

2. S.C. ASTOR COM S.R.L.,Târgu-Mure?, str. Depozitelor, nr. 4, tel. 0730087025

3. APOSTOL IORGU, Saschiz, nr. 395, e-mail – fermasaschiz@gmail.com

4.S.C. ATELIERUL DE CERAMICĂ HAND MADE S.R.L., Bărde?ti, nr. 29, fax 0265261187

5. S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Media?, P-?a C.I.Mota?, nr. 1, e-mail – cabinet@transgaz.ro

6. S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Tîrgu-Mure?, str. Salcâmilor, nr. 23,

e-mail – secretariat.mures@romgaz.ro, cornelia.brudasca@gazproiect.ro

7. FUNDA?IA SAPIEN?IA, Cluj-Napoca, str. Matei Corvin, nr. 4

8. S.C. PARAT RO S.R.L., Sighi?oara, str. Bara?ilor, nr. 8A, fax 0265779900

9. S.C. PRIMACOM S.R.L., Tîrgu-Mure?, str. Barajului, nr. 5, fax 0265264308

10. S.C. RETURPACK S.R.L., Ungheni, Platforma nr. 1, corp C142, e-mail – office@returpack.ro

11. S.C. TURBO LOGIC S.R.L., Tîrgu-Mure?, str. Prieteniei, nr. 23/13, e-mail – office@turbologic.ro

12. S.C. SEBI RECYCLE S.R.L., Gala?ii Bistri?ei, nr. 2/Y, jud. Bistri?a-Năsăud, tel. 0754788508

13. ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ PETRUSEL SIMONA,Sighi?oara, str. Horia Teculescu, nr. 11,

tel. 0742164960

14. S.C. ACETO S.R.L., Bato?, str. Principală, nr. 302/C, tel. 0726383341

În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, a HG nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, a Ordinului MMP nr. 135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, a Ordinului MMDD nr. 1798/2007pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare şi  a OUG nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, vă solicităm să vă desemnaţi un reprezentant pentru participarea la şedinţa Comitetului Special Constituit şi a Comisiei de Analiză Tehnicăce va avea loc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş în data de 16.09.2014, ora 10.    

Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:

- COMUNA CRISTE?TI  a solicitatemiterea Avizului de mediu pentru Reactualizarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru comuna Criste?ti, se va analiza calitatea raportului de mediu ?i se va lua decizia de emitere a avizului de mediu;

- S.C. ASTOR COM S.R.L. Târgu-Mure?a solicitatemiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal care creează cadrul pentru “Reglementări urbanistice amenajare piscicolă”, pe amplasamentul din extravilanul loc. Ideciu de Jos, se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;

- APOSTOL IORGUSaschiza solicitatemiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal care creează cadrul pentru “Introducere în intravilan pentru activită?i productive nepoluante, servicii turism ?i locuin?e individuale”, pe amplasamentul din extravilanul loc. Saschiz, se va analiza necesitatea evaluării    printr-un raport de mediu;

- S.C. ATELIERUL DE CERAMICĂ HAND MADE S.R.L.Bărde?tia solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Înfiin?are atelier de ceramică”, pe amplasamentul din com. Sîntana de Mure?, sat Bărde?ti, f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Media?a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Montare linie de măsurare SCADA în Nod Tehnologic Ungheni”, pe amplasamentul din loc. Ungheni, nr. 273/C, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Tîrgu-Mure? a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Montare rezervor colectare ape reziduale de 30 mc la Grup 1 Corunca- Sâni?or”, pe amplasamentul din com. Livezeni, sat Sâni?or, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Tîrgu-Mure? a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Sta?ie de uscare gaze Band”, pe amplasamentul din loc. Band, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- FUNDA?IA SAPIEN?IACluj-Napocaa solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire două parcări”, pe amplasamentul din loc. Corunca, nr. 1C, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

-S.C. PARAT RO S.R.L.Sighi?oara a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 120 din 28.03.2012 emisă pentru activitatea “Fabricarea de articole confec?ionate din textile (cu excep?ia îmbrăcămintei ?i lenjeriei de corp)”, pe amplasamentul din loc. Sighi?oara, str. Bara?ilor, nr. 8A, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu revizuită fără program de conformare;

-S.C. PRIMACOM S.R.L.Tîrgu-Mure? a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 321 din 23.10.2013 emisă pentru activitatea “Prelucrarea ?i conservarea cărnii”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mure?, str. Barajului, nr. 5, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu revizuită fără program de conformare;

-S.C. RETURPACK S.R.L.Ungheni a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 10 din 16.01.2012 revizuită la data de 03.04.2013 ?i la data de 01.08.2013 emisă pentru activită?ile “Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comer? cu ridicata al de?eurilor ?i resturilor”, pe amplasamentul din loc. Ungheni, Platforma nr. 1, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu revizuită fără program de conformare;

-S.C. TURBO LOGIC S.R.L.Tîrgu-Mure? a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Opera?iuni de mecanică generală”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mure?, str. Duzilor, nr. 2, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

- S.C. SEBI RECYCLE S.R.L.Gala?ii Bistri?ei a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activită?ile “Colectarea de?eurilor nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comer? cu ridicata al de?eurilor ?i resturilor”, pe amplasamentul din loc. Ogra, nr. 270, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

- ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ PETRUSEL SIMONA Sighi?oara a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Alte servicii de cazare”, pe amplasamentul din loc. Sighi?oara, str. Horia Teculescu, nr. 11, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

- S.C. ACETO S.R.L.Bato? a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu (reautorizare) pentru activitatea “Fabricarea condimentelor ?i ingredientelor”, pe amplasamentul din loc. Bato?, str. Principală, nr. 302/C, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.

Vă rugăm să delegaţi un reprezentant pentru această şedinţă.

                                                   

 

                                                                                                                                      Nr. 5669/03.09.2014      

                               CĂTRE,

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ- D-l Pop Călin Alexandrue-mail – cjmures@cjmures.ro

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞe-mail – registratura@dam.rowater.ro

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ– e-mail – itmmures@itmmures.ro

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂe-mail – mediudspms@yahoo.com

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ– fax 0265314974

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “HOREA”– ijsu_mures@cjmures.ro

GNM - COMISARIATUL JUDEŢEAN MUREŞ – e-mail –cjmures@gnm.ro

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ MUREŞ – fax 0265210510

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE – e-mail – mures@anif.ro

PRIMĂRIA TÎRGU-MUREŞ– e-mail –primaria@tirgumures.ro

PRIMĂRIA REGHIN – e-mail –reghin@cjmures.ro

PRIMĂRIA SIGHI?OARA – e-mail – sighisoara@cjmures.ro

PRIMĂRIA TÂRNĂVENI – e-mail – tirnaveni@cjmures.ro

PRIMĂRIA LUDU? - e-mail – ludus@cjmures.ro

PRIMĂRIA SOVATA – e-mail – sovata@cjmures.ro

PRIMĂRIA UNGHENI – e-mail – ungheni@cjmures.ro

PRIMĂRIA CRISTE?TI – e-mail – cristesti@cjmures.ro

PRIMĂRIA SÂNPAUL – e-mail – sinpaul@cjmures.ro

PRIMĂRIA NADE? - e-mail – nades@cjmures.ro

PRIMĂRIA GĂNE?TI – e-mail – ganesti@cjmures.ro

- Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a Siturilor Natura 2000 ROSCI0019

Călimani-Gurghiu şi ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului– e-mail – ariiprotejate@osrgh.ro

- Asociaţia Microregiunea Valea Nirajului în parteneriat cu Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri-Sovata şi Asociaţia Grupul Milvus (Administratorul Sitului Natura 2000 ROSPA 0028 Dealurile Târnavelor – Valea Nirajului)– e-mail – office@valeanirajului.ro, office@milvus.ro

- Progresul silvic Sibiu,  Centru administratie – Ocolul silvic Dumbraveni (Administratorul Siturilor de importanţă comunitară Natura 2000 - RO SCI 0227 Sighişoara – Târnava Mare, respectiv ROSPA 0099 Podişul Hârtibaciului) - fax 0269 865700, e-mail - a_tmh@yahoo.com

1. S.C. PROFITEC S.R.L., Tîrgu-Mure?, str. Negoiului, nr. 2A – SP. V, tel. 0745346616

2. MARINESCU HORIA, Tîrgu-Mure?, str. Parângului, nr. 4/28, tel. 0741253115

3. COMUNA CRISTE?TI, Criste?ti, str. Principală, nr. 678

4. COMUNA SÂNPAUL, Sânpaul, str. Principală, nr. 261

5. COMUNA NADE?, Nade?, nr. 343

6. COMUNA GĂNE?TI,  Găne?ti, str. Principală, nr. 548

7. S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L., Bucure?ti, ?oseaua Nordului, nr. 28-36, tel. 0740112139

8. S.C. LARIX COM IMPEX S.R.L., Sovata, str. Lungă, nr. 46F, e-mail – office@larix.ro

9. S.C. MONTREPCOM S.R.L., Tîrgu-Mure?, str. Pandurilor, nr. 131/1, tel. 0735355636

10. S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Tîrgu-Mure?, str. Salcâmilor, nr. 23, fax 0265306340

11. TEREOS ROMÂNIA S.A.,Ludu?, str. Fabricii, nr. 3, e-mail – ludus@tereos.com

12. S.C. AZOMURE? S.A., Tîrgu-Mure?, str. Gheorghe Doja, nr. 300, e-mail – office@azomures.com,

fax 0265261187

13. S.C. COFIT CONSTRCUT S.R.L.,Târnăveni, str. Avram Iancu, nr. 176C20, tel. 0748115545

14. S.C. DUO S & S S.R.L.,Tîrgu-Mure?, str. Voinicenilor, nr. 70, tel. 0749766538

15. S.C. SIMADON COMSERV S.R.L., Tîrgu-Mure?, str. ?esătorilor, nr. 7, tel. 0742792524

16. S.C. BAR BLECHDESIGN S.R.L., Tîrgu-Mure?, str. Gheorghe Doja, nr. 177,

e-mail – barblechdesign@gmail.com

17. S.C. STEFAN SOM RECICLARE S.R.L., Ungheni, nr. 229A, tel. 0757774548

18. MUNICIPIUL SIGHI?OARA, Sighi?oara, str. Muzeului, nr. 7, fax 0265771280

În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, a HG nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, a Ordinului MMP nr. 135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, a Ordinului MMDD nr. 1798/2007pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului MAPAM nr. 818/2003pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare şi  a OUG nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, vă solicităm să vă desemnaţi un reprezentant pentru participarea la şedinţa Comitetului Special Constituit şi a Comisiei de Analiză Tehnicăce va avea loc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş în data de 09.09.2014, ora 10.    

Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:

- S.C. PROFITEC S.R.L. Tîrgu-Mure?a solicitatrevizuirea deciziei etapei de încadrare nr. 6140/23.09.2013 a Planului Urbanistic Zonal pentru “Dezvoltare ansamblu reziden?ial prin construire bloc de locuin?e colective cu dotări aferente”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mure?, str. Gheorghe Marinescu, nr. 49, se va analiza solicitarea depusă;

- MARINESCU HORIATîrgu-Mure?a solicitatemiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic de Detaliu care creează cadrul pentru “Demolare casă de locuit, construire clădire comercială”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mure?, str. Gheorghe Doja, nr. 198, se va analiza necesitatea evaluării                   printr-un raport de mediu;

- COMUNA CRISTE?TI  a solicitatemiterea Avizului de mediu pentru Reactualizarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru comuna Criste?ti, se va analiza calitatea raportului de mediu ?i se va lua decizia de emitere a avizului de mediu;

- COMUNA SÂNPAUL  a solicitatemiterea Avizului de mediu pentru Reactualizarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru comuna Sânpaul, se va analiza calitatea raportului de mediu ?i se va lua decizia de emitere a avizului de mediu;

- COMUNA NADE?  a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drum comunal DC 60 ?igmandru – Măgheru?, tronson I, comuna Nade?”, pe amplasamentul din satele ?igmandru ?i Măgheru?, com. Nade?, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- COMUNA GĂNE?TI  a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare strada Mică din comuna Găne?ti, jude?ul Mure?”, pe amplasamentul din com. Găne?ti, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.Bucure?tia solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Amplasare SKID GPL în incinta Lukoil”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mure?, str. Gheorghe Doja, nr. 204, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.C. LARIX COM IMPEX S.R.L. Sovataa solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Extindere hală prelucrare primară”, pe amplasamentul din loc. Sovata, str. Lungă, nr. 46F, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.C. MONTREPCOM S.R.L.Tîrgu-Mure?a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Extindere conductă gaze naturale ?i bran?ament”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Castanilor, nr. 101, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Tîrgu-Mure?a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare S.R.M. sta?ie comprimare Grebeni?-Modernizare instala?ii alimentare cu aer”, pe amplasamentul din loc. Grebeni?u de Câmpie, nr. 46, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- TEREOS ROMÂNIA S.A. Ludu? a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Înlocuire par?ială conductă nămol la platforme”, pe amplasamentul din loc. Ludu?, str. Fabricii, nr. 3, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.C. AZOMURE? S.A.Tîrgu-Mure?(prin S.C. ARHIGRAF S.R.L.) a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare spa?ii pentru amplasare instala?ie ambalare uree în saci mari ?i platformă de încărcare în incinta AZOMURE?”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mure?, str.                  Gheorghe Doja, nr. 300, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

-S.C. COFIT CONSTRCUT S.R.L. Târnăveni a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Restaurant”, pe amplasamentul din loc. Târnăveni, str. Industriei, nr. 17, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

-S.C. DUO S & S S.R.L. Tîrgu-Mure? a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu (reautorizare) pentru activitatea “Între?inerea ?i repararea autovehiculelor (spălătorie auto)”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mure?, str. Voinicenilor, nr. 70, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

-S.C. SIMADON COMSERV S.R.L. Tîrgu-Mure? a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu (reautorizare) pentru activitatea “Între?inerea ?i repararea autovehiculelor (vopsitorie auto)”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mure?, str. ?esătorilor, nr. 7, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

-S.C. BAR BLECHDESIGN S.R.L.Tîrgu-Mure? a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Fabricarea de construc?ii metalice ?i păr?i componente ale structurilor metalice”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mure?, str. Gheorghe Doja, nr. 177, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

-S.C. STEFAN SOM RECICLARE S.R.L.Ungheni a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activită?ile “Colectarea de?eurilor periculoase, comer? cu ridicata al de?eurilor ?i resturilor”, pe amplasamentul din loc. Ungheni, nr. 229A, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

- MUNICIPIUL SIGHI?OARAa solicitat revizuirea Autorizaţiei integrate de mediu nr. SB 90 din 12.05.2008 emisă pentru “Depozitul de de?euri nepericuloase Sighi?oara”, pe amplasamentul din loc. Sighi?oara, zona Între Huli, se va definitiva proiectul de revizuire al autorizaţiei integrate de mediu.

Vă rugăm să delegaţi un reprezentant pentru această şedinţă.

 

                             

 

 

                                       

                                                                                                                        Nr. 5318/28.08.2014      

CĂTRE,

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ- D-l Pop Călin Alexandrue-mail – cjmures@cjmures.ro

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞe-mail – registratura@dam.rowater.ro

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ– e-mail – itmmures@itmmures.ro

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂe-mail – mediudspms@yahoo.com

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ– fax 0265314974

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “HOREA”– ijsu_mures@cjmures.ro

GNM - COMISARIATUL JUDEŢEAN MUREŞ – e-mail –cjmures@gnm.ro

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ MUREŞ – fax 0265210510

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE – e-mail – mures@anif.ro

PRIMĂRIA TÎRGU-MUREŞ– e-mail –primaria@tirgumures.ro

PRIMĂRIA REGHIN – e-mail –reghin@cjmures.ro

PRIMĂRIA SIGHI?OARA – e-mail – sighisoara@cjmures.ro

PRIMĂRIA TÂRNĂVENI – e-mail – tirnaveni@cjmures.ro

PRIMĂRIA LUDU? - e-mail – ludus@cjmures.ro

PRIMĂRIA SÂNCRAIU DE MURE? - e-mail – sincraims@cjmures.ro

PRIMĂRIA DANE? - e-mail – danes@cjmures.ro

PRIMĂRIA LUNCA BRADULUI - e-mail – lb@cjmures.ro

PRIMĂRIA BĂLĂU?ERI – e-mail – balauseri@cjmures.ro

PRIMĂRIA GREBENI?UI DE CÂMPIE - e-mail – grebenisu@cjmures.ro

- Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a Siturilor Natura 2000 ROSCI0019

Călimani-Gurghiu şi ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului– e-mail – ariiprotejate@osrgh.ro

- Asociaţia Microregiunea Valea Nirajului în parteneriat cu Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri-Sovata şi Asociaţia Grupul Milvus (Administratorul Sitului Natura 2000 ROSPA 0028 Dealurile Târnavelor – Valea Nirajului)– e-mail – office@valeanirajului.ro, office@milvus.ro

- Progresul silvic Sibiu,  Centru administratie – Ocolul silvic Dumbraveni (Administratorul Siturilor de importanţă comunitară Natura 2000 - RO SCI 0227 Sighişoara – Târnava Mare, respectiv ROSPA 0099 Podişul Hârtibaciului) - fax 0269 865700, e-mail - a_tmh@yahoo.com

 

1. S.C. ERE & MT S.R.L. ?i ZABAVA CARMEN BIANCA MARIA, Tîrgu-Mure?, Pia?a Victoriei, nr. 32,

tel. 0788322106

2. FLOREA TEODOR, Tîrgu-Mure?, str. Gheorghe Doja, nr. 133, tel. 0788376446

3. MORA ACA?IU-ERVIN, Tîrgu-Mure?, str. Barbu ?tefănescu Delavrancea, nr. 23/2, fax 0265217822

4. PRIMĂRIA SÎNCRAIU DE MURE?, Sîncraiu de Mure?, str. Principală, nr. 197/A,

fax 0265316965

5. MOYRER DIETER prin Meyndt Mihail, Sighi?oara, str. Cri?an, nr. 18, tel. 0766720254

6. S.C. MONTREPCOM S.R.L., Tîrgu-Mure?, B-dul Pandurilor, nr. 131/1, tel. 0735355638

7. E.ON GAZ ROMANIA prin S.C. INSTAL GROUP S.R.L., Arad, str. Timotei Ciparu, nr. 3,

fax 0257206626

8. S.C. LIDL DISCOUNT S.R.L., com. Arice?tii Rahtivani, sat Nedelea, D.N.72, Crângul lui Bot,                    jud. Prahova, tel. 0722458805

9. S.C. ARTIMA S.A., Chiajna, jud. Ilfov

10. S.C. MACROLAC S.R.L.,Tîrgu-Mure?, str. Prieteniei, nr. 25/15, tel. 0744422115

11. S.C. LA NUOVA SARTORIA S.R.L., Sighi?oara, str. Herman Oberth, nr. 17, etaj 1, tel. 0766720254

12. S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Media?, str. Gării, nr. 5, fax 0269846297

13. S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Tîrgu-Mure?, str. Salcâmilor, nr. 23, fax 0265306340

14. S.C. CRITOS DISTRIBUTION S.R.L.,Topli?a, str. Miron Cristea, nr. 2, tel. 0753059935

15. S.C. COFIT CONSTRCUT S.R.L.,Târnăveni, str. Avram Iancu, nr. 176C20, tel. 0748115545

 În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, a HG nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, a Ordinului MMP nr. 135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, a Ordinului MMDD nr. 1798/2007pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare şi  a OUG nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, vă solicităm să vă desemnaţi un reprezentant pentru participarea la şedinţa Comitetului Special Constituit şi a Comisiei de Analiză Tehnicăce va avea loc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş în data de 02.09.2014, ora 10.    

Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:

- S.C. ERE & MT S.R.L. ?i ZABAVA CARMEN BIANCA MARIATîrgu-Mure?a solicitatemiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal care creează cadrul pentru “Lotizare teren pentru construire locuin?e în?iruite”, pe amplasamentul din loc. Sâncraiu de Mure?, f.nr., se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;

- FLOREA TEODORTîrgu-Mure?a solicitatemiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic de Detaliu care creează cadrul pentru “Studiu de amplasament pentru extinderea construc?iei existente cu func?iunea de locuire, garaje ?i func?iuni complementare compatibile”, pe amplasamentul din loc.  Tîrgu-Mure?, str. Gheorghe Doja, nr. 133, se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;

- MORA ACA?IU-ERVINTîrgu-Mure?a solicitatemiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal care creează cadrul pentru “Introducere în intravilan insular ?i atribuirea denumirii func?ionale VA – Baze de agrement”, pe amplasamentul din loc. Dane?, se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;

 -PRIMĂRIA SÎNCRAIU DE MURE?a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare străzi în comuna Sîncraiu de Mure?”, propus a fi realizat în loc. Sîncraiu de Mureş, străzile Bradului, Platanilor, Vale, Stejarului, Teilor, Delureni, Mesteacănului, Lalelelor, Margaretelor, Fabricii, Florilor, Scurtă, Buchetului, Strâmbă, Rândunicii, Nucului, şi în satul Nazna, străzile Câmpului, Crinului, Gării, Grîului, Izvorului, Liliacului, Mureşului, Nufărului, ?colii, Speranţei, Vadului, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- MOYRER DIETER prin Meyndt MihailSighi?oaraa solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Casă de vacan?ă”, pe amplasamentul din loc. Sighi?oara, Cartier Aurel Vlaicu, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.C. MONTREPCOM S.R.L.Tîrgu-Mure?a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Înlocuire conducte ?i bran?amente presiune redusă, reîntregiri instala?ii de utilizare pe străzile V.Milea, Crângului, Primăverii, Colonia Dâmbău, Toamnei, Pinului, Fagului, Macului”, pe amplasamentul din loc. Târnăveni, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- E.ON GAZ ROMANIA prin S.C. INSTAL GROUP S.R.L.Arada solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Înlocuire conducte ?i bran?amente gaze naturale”, pe amplasamentul din com. Bălău?eri, sat Chendu, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

 -S.C. LIDL DISCOUNT S.R.L. Nedelea a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 133 din 30.03.2009 emisă pentru activitatea “Comer? cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi ?i tutun”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Apalinei, nr. 1, se va analiza decizia de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

-S.C. LIDL DISCOUNT S.R.L. Nedelea a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 450 din 23.12.2008 emisă pentru activitatea “Comer? cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi ?i tutun”, pe amplasamentul din loc. Târnăveni, str. Victoriei, nr. 20-22, se va analiza decizia de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

-S.C. LIDL DISCOUNT S.R.L. Nedelea a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 451 din 23.12.2008 emisă pentru activitatea “Comer? cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi ?i tutun”, pe amplasamentul din loc. Ludu?, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 13, se va analiza decizia de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

-S.C. ARTIMA S.A. Chiajna a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Comer? cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi ?i tutun”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mure?, str. B-dul 1848, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

-S.C. MACROLAC S.R.L. Tîrgu-Mure? a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Depozitări ?i comer? cu ridicata al produselor chimice”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mure?, str. Margaretelor, nr. 17, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

-S.C. LA NUOVA SARTORIA S.R.L.Sighi?oara a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp)”, pe amplasamentul din loc. Sighi?oara, str. Herman Oberth, nr. 17, etaj 1, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

-S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Media?a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu (reautorizare) pentru “Sec?ia de produc?ie gaze naturale Dane? - Structura Sighi?oara”, pe amplasamentul din loc. Sighi?oara, Dealul Gane, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

-S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Tîrgu-Mure?a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 225 din 23.06.2009 emisă pentru “Sec?ia de produc?ie gaze naturale Grebeni?u de Câmpie”, pe amplasamentul din loc. Grebeni?u de Câmpie, se va analiza decizia de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

-S.C. CRITOS DISTRIBUTION S.R.L. Topli?a a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru “Alimenta?ie publică ?i cazare în regim de cabană”, pe amplasamentul din com. Lunca Bradului, sat Sălard, str. Principală, nr. 1C, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

-S.C. COFIT CONSTRCUT S.R.L. Târnăveni a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru “Restaurant”, pe amplasamentul din loc. Târnăveni, str. Industriei, nr. 17, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.

 Vă rugăm să delegaţi un reprezentant pentru această şedinţă.

 

                                                                                                                          Nr. 5368/21.08.2014      

CĂTRE,

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ- D-l Pop Călin Alexandrue-mail – cjmures@cjmures.ro

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞe-mail – registratura@dam.rowater.ro

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ– e-mail – itmmures@itmmures.ro

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂe-mail – mediudspms@yahoo.com

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ– fax 0265314974

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “HOREA”– ijsu_mures@cjmures.ro

GNM - COMISARIATUL JUDEŢEAN MUREŞ – e-mail –cjmures@gnm.ro

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ MUREŞ – fax 0265210510

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE – e-mail – mures@anif.ro

PRIMĂRIA TÎRGU-MUREŞ– e-mail –primaria@tirgumures.ro

PRIMĂRIA REGHIN – e-mail –reghin@cjmures.ro

PRIMĂRIA SIGHISOARA – e-mail – sighisoara@cjmures.ro

PRIMĂRIA IERNUT – e-mail – iernut@cjmures.ro

PRIMĂRIA SÂNCRAIU DE MURES - e-mail – sincraims@cjmures.ro

PRIMĂRIA ZAU DE CÂMPIE – e-mail – zaucimpie@cjmures.ro

PRIMĂRIA ADĂMUS - e-mail – adamus@cjmures.ro

PRIMĂRIA CORUNCA – e-mail – corunca@cjmures.ro

PRIMĂRIA DANES - e-mail – danes@cjmures.ro

PRIMĂRIA PETELEA – e-mail – petelea@cjmures.ro

PRIMĂRIA SÂNGEORGIU DE MURES - e-mail – singmures@cjmures.ro

PRIMĂRIA LUNCA BRADULUI - e-mail – lb@cjmures.ro

PRIMĂRIA SÂNTANA DE MURES - e-mail – sintana@cjmures.ro

PRIMĂRIA DEDA – e-mail – deda@cjmures.ro

PRIMĂRIA CHIBED – e-mail – chibed@cjmures.ro

- Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a Siturilor Natura 2000 ROSCI0019 Călimani-Gurghiu şi ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului– e-mail – ariiprotejate@osrgh.ro

- Asociaţia Microregiunea Valea Nirajului în parteneriat cu Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri-Sovata şi Asociaţia Grupul Milvus (Administratorul Sitului Natura 2000 ROSPA 0028 Dealurile Târnavelor – Valea Nirajului)– e-mail – office@valeanirajului.ro, office@milvus.ro

- Progresul silvic Sibiu,  Centru administratie – Ocolul silvic Dumbraveni (Administratorul Siturilor de importanţă comunitară Natura 2000 - RO SCI 0227 Sighişoara – Târnava Mare, respectiv ROSPA 0099 Podişul Hârtibaciului) - fax 0269 865700, e-mail - a_tmh@yahoo.com

 

1. LAZAR LORAND CSABA, Tîrgu-Mures, str. Tâmplarilor, nr. 3, tel. 0751562412

2. PRIMĂRIA SÎNCRAIU DE MURES, Sîncraiu de Mures, str. Principală, nr. 197/A, fax 0265316965

3. S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Tîrgu-Mures prin proiectant S.C. EMIRNA S.R.L., Tîrgu-Mures, str. 8 Martie, nr. 92, tel. 0745261062

4. S.C. RIOLIV S.A. Cluj-Napoca pentru S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Tîrgu-Mures, str. Salcâmilor, nr. 23, fax 0265306340

5. S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Tîrgu-Mures, str. Salcâmilor, nr. 23, fax 0265306340

6. S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Medias, str. Gării, nr. 5, fax 0269846727, e-mail – adriana.lata@romgaz.ro

7. MOYRER DIETER prin Meyndt Mihail, Sighisoara, str. Cri?an, nr. 18, tel. 0766720254

8. NICOLAU ADRIAN GABRIEL, Sighisoara, str. Caraiman, nr. 29A, tel. 0742164960

9. OPREA ALEXANDRU-ADRIAN pentru S.C. PETEL BUM S.R.L., Petelea, str. Principală, nr. 336, tel. 0754015606

10. GIURGIU IOSIF, Reghin, str. Salcâmilor, nr. 22A, tel. 0744954802

11. S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L., Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, Clădirea Infinity, et. 1, Oval B, sector 1, tel. 0722758214

12. S.C. LIDL DISCOUNT S.R.L., com. Aricestii Rahtivani, sat Nedelea, D.N.72, Crângul lui Bot,                    jud. Prahova, tel. 0374819402

13. S.C. INTEGRO SERV S.R.L., com. Lunca Bradului, sat Sălard, nr. 22C, tel. 0743875097

14. S.C. MACROLAC S.R.L.,Tîrgu-Mures, str. Prieteniei, nr. 25/15, tel. 0744422115

15. S.C. HM PRODUCT S.R.L., Tîrgu-Mures, str. 8 Martie, nr. 59, tel. 0756093712

16. S.C. BIO POWER PROD S.R.L., com. Deda, sat Pietris, nr. 1/A, tel. 0740654495

17. S.C. ARONIA S.R.L., Sovata, str. Praidului, nr. 138, fax 0265577669

18. MUNICIPIUL REGHIN, Reghin, P-ta Petru Maior, nr. 41, e-mail – office@primariareghin.ro

19. S.C. AZOMURES S.A., Tîrgu-Mureş, str. Gheorghe Doja, nr. 300, fax 0265252627, e-mail –office@azomures.com

 

În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, a HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, a Ordinului MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului MAPAM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare şi  a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, vă solicităm să vă desemnaţi un reprezentant pentru participarea la şedinţa Comitetului Special Constituit şi a Comisiei de Analiză Tehnică ce va avea loc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş în data de 26.08.2014, ora 10.    

Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:

- LAZAR LORAND CSABA Tîrgu-Mures a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic de Detaliu care creează cadrul pentru “Locuintă unifamilială parter”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mures, str. Remetea, f.nr., se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;

 

- PRIMĂRIA SÎNCRAIU DE MURES  a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare străzi în comuna Sîncraiu de Mures”, propus a fi realizat în loc. Sîncraiu de Mureş, străzile Bradului, Platanilor, Vale, Stejarului, Teilor, Delureni, Mesteacănului, Lalelelor, Margaretelor, Fabricii, Florilor, Scurtă, Buchetului, Strâmbă, Rândunicii, Nucului, şi în satul Nazna, străzile Câmpului, Crinului, Gării, Grîului, Izvorului, Liliacului, Mureşului, Nufărului, Scolii, Speranţei, Vadului, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Tîrgu-Mures prin proiectant S.C. EMIRNA S.R.L. a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Forajul, probele de productie si lucrări pregătitoare (drum de acces si careu) la sonda 192 Zau de Câmpie”, pe amplasamentul din loc. Zau de Câmpie, extravilan, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.C. RIOLIV S.A. Cluj-Napoca pentru S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Tîrgu-Mures a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări pregătitoare (amenajare drum de acces si careu) pentru forajul sondei 6 Herepea”, pe amplasamentul din com. Adămus, loc. Dâmbău, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.N.GN. ROMGAZ S.A. Sucursala Tîrgu-Mures a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Conductă de aductiune sonda 240 Corunca Sud”, pe amplasamentul din loc. Corunca, extravilan, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.N.GN. ROMGAZ S.A. Sucursala Medias a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări pregătitoare provizorii, foraj si probe de productie la sondele 3 si 5 Cris”, pe amplasamentul din com. Danes, extravilanul loc. Cris, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.N.GN. ROMGAZ S.A. Sucursala Medias a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări pregătitoare provizorii, foraj si probe de productie la sonda 2 Cris”, pe amplasamentul din com. Danes, extravilanul loc. Cris, se va analiza calitatea studiului de evaluare adecvată;

- MOYRER DIETER prin Meyndt Mihail Sighisoara a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Casă de vacantă”, pe amplasamentul din loc. Sighisoara, Cartier Aurel Vlaicu, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- NICOLAU ADRIAN GABRIEL Sighisoara a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare pensiune”, pe amplasamentul din loc. Sighisoara, Cartier Venchi, nr. 29, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- OPREA ALEXANDRU-ADRIAN pentru S.C. PETEL BUM S.R.L. Petelea a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire atelier auto”, pe amplasamentul din loc. Petelea, str. Principală, nr. 559C, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- GIURGIU IOSIF Reghin a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Spălătorie auto”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Salcâmilor, nr. 1, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

 

- S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L. Bucuresti a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 52 din 23.02.2009 emisă pentru “Statie de distributie carburanti si spălătorie auto”, pe amplasamentul din loc. Sângeorgiu de Mures, str. Transilvaniei, nr. 254, se va analiza decizia de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

- S.C. LIDL DISCOUNT S.R.L. Nedelea a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 137 din 07.06.2013 emisă pentru “Depozitul Logistic LIDL”, pe amplasamentul din loc. Iernut, str. Câmpului, nr. 3, se va analiza decizia de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

- S.C. INTEGRO SERV S.R.L. Sălard a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Facilităti de cazare pentru vacante si perioade de scurtă durată”, pe amplasamentul din com. Lunca Bradului, sat Sălard, nr. 22C, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

- S.C. MACROLAC S.R.L. Tîrgu-Mures a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Depozitărisi comert cu ridicata al produselor chimice”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mures, str. Margaretelor, nr. 17, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

- S.C. HM PRODUCT S.R.L. Tîrgu-Mures a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Statie de sortare, spălare, concasare agregate minerale”, pe amplasamentul din com. Sântana de Mures, extravilanul loc. Chinari, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

- S.C. BIO POWER PROD S.R.L. Pietris a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Tăierea si rindeluirea lemnului”, pe amplasamentul din com. Deda, sat Pietris, nr. 1/A, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

- S.C. ARONIA S.R.L. Sovata a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Acvacultură în ape dulci”, pe amplasamentul din loc. Chibed, str. Kovespatak, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

- MUNICIPIUL REGHIN  a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Statie de mixturi asfaltice”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Apalinei, nr. 118, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

- S.C. AZOMURES S.A.Tîrgu-Mures a solicitat revizuirea Autorizaţiei integrate de mediu nr. SB 84/30.10.2007 revizuită la 20.03.2012, se va definitiva proiectul de autorizaţie integrată de mediu revizuit.

Vă rugăm să delegaţi un reprezentant pentru această şedinţă.

 

                                                                                                                                             Nr. 5241/14.08.2014

CĂTRE,

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ- D-l Pop Călin Alexandrue-mail – cjmures@cjmures.ro

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞe-mail – registratura@dam.rowater.ro

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ– e-mail – itmmures@itmmures.ro

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂe-mail – mediudspms@yahoo.com

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ– fax 0265314974

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “HOREA”– ijsu_mures@cjmures.ro

GNM - COMISARIATUL JUDEŢEAN MUREŞ – e-mail –cjmures@gnm.ro

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ MUREŞ – fax 0265210510

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE – e-mail – mures@anif.ro

PRIMĂRIA REGHIN – e-mail –reghin@cjmures.ro

PRIMĂRIA IERNUT – e-mail – iernut@cjmures.ro

PRMĂRIA SÎNCRAIU DE MURE? - e-mail – sincraims@cjmures.ro

PRIMĂRIA BĂLĂU?ERI – e-mail – balauseri@cjmures.ro

PRIMĂRIA MICA – e-mail – mica@cjmures.ro

PRIMĂRIA GORNE?TI – e-mail – gornesti@cjmures.ro

PRIMĂRIA GURGHIU – e-mail – gurghiu@cjmures.ro

- Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a Siturilor Natura 2000 ROSCI0019 Călimani-Gurghiu şi ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului– e-mail – ariiprotejate@osrgh.ro

- Asociaţia Microregiunea Valea Nirajului în parteneriat cu Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri-Sovata şi Asociaţia Grupul Milvus (Administratorul Sitului Natura 2000 ROSPA 0028 Dealurile Târnavelor – Valea Nirajului)– e-mail – office@valeanirajului.ro, office@milvus.ro

- Progresul silvic Sibiu,  Centru administratie – Ocolul silvic Dumbraveni (Administratorul Siturilor de importanţă comunitară Natura 2000 - RO SCI 0227 Sighişoara – Târnava Mare, respectiv ROSPA 0099 Podişul Hârtibaciului) - fax 0269 865700, e-mail - a_tmh@yahoo.com

 

1. SCHAFER ADRIANE,Tîrgu-Mures, str. Tudor Vladimirescu, nr. 6, tel. 0788322106

2. PRIMĂRIA SÎNCRAIU DE MURES, Sîncraiu de Mures, str. Principală, nr. 197/A, fax 0265316965

3. GRAMA OVIDIU-COTIZO, Reghin, P-ta Petru Maior, nr. 17, ap. 2/B, tel. 0740395614

4. COMUNA BĂLĂUSERI, Bălăuseri, nr. 42, fax 0265763772

5. S.C. LANDMANIA S.R.L., Tîrgu-Mures, str. 8 Martie, nr. 70, tel. 0740302786

6. S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Medias, Medias, str. Gării, nr. 5, fax 0269846727

7. S.C. KAPUSI IMPEX S.R.L.,Peris, str. Principală, nr. 160/A, fax 0265343144

8. S.C. MIPA TOD PREST S.R.L.,Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 124, tel. 0757594007

 

În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, a HG nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, a Ordinului MMP nr. 135/2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, a Ordinului MMDD nr. 1798/2007pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare şi  a OUG nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, vă solicităm să vă desemnaţi un reprezentant pentru participarea la şedinţa Comitetului Special Constituit şi a Comisiei de Analiză Tehnicăce va avea loc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş în data de 19.08.2014, ora 10.    

Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:

- SCHAFER ADRIANE Tîrgu-Mures a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal care creează cadrul pentru “Lotizare teren în vederea construirii unui ansamblu de locuinte str. Muresului”, pe amplasamentul din loc. Sîncraiu de Mures, str. Muresului, f.nr., se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;

 

- PRIMĂRIA SÎNCRAIU DE MURES a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare străzi în comuna Sîncraiu de Mures”, propus a fi realizat în loc. Sîncraiu de Mureş, străzile Bradului, Platanilor, Vale, Stejarului, Teilor, Delureni, Mesteacănului, Lalelelor, Margaretelor, Fabricii, Florilor, Scurtă, Buchetului, Strâmbă, Rândunicii, Nucului, şi în satul Nazna, străzile Câmpului, Crinului, Gării, Grîului, Izvorului, Liliacului, Mureşului, Nufărului, Scolii, Speranţei, Vadului, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- GRAMA OVIDIU-COTIZO Reghin a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul Centru medical, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Râului, nr. 3/E, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- COMUNA BĂLĂUSERI a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul Reabilitare drum comunal DC 62 km 0+000-1+400, pe amplasamentul din com. Bălăuseri, sat Filitelnic, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.C. LANDMANIA S.R.L. Tîrgu-Mures a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul Exploatare agregate minerale – deschidere balastieră, pe amplasamentul din extravilanul loc. Cipău, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Medias a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul Reparatie colector aspiratie Gr.1-Gr.2 Hărănglab, pe amplasamentul din extravilanul loc. Hărănglab, com. Mica, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.C. KAPUSI IMPEX S.R.L. Peris a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Exploatarea nisipului si pietrisului din amenajarea piscicolă”, pe amplasamentul din loc. Peris, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

 

- S.C. MIPA TOD PREST S.R.L. Gurghiu a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Întretinerea si repararea autovehiculelor (spălătorie auto)”, pe amplasamentul din loc. Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 124, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.

Vă rugăm să delegaţi un reprezentant pentru această şedinţă.

 

                                                                                                                                          Nr. 5107/07.08.2014

CĂTRE,

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ- D-l Pop Călin Alexandrue-mail – cjmures@cjmures.ro

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞe-mail – registratura@dam.rowater.ro

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ– e-mail – itmmures@itmmures.ro

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂe-mail – mediudspms@yahoo.com

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ– fax 0265314974

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “HOREA”– ijsu_mures@cjmures.ro

GNM - COMISARIATUL JUDEŢEAN MUREŞ – e-mail –cjmures@gnm.ro

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ MUREŞ – fax 0265210510

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE – e-mail – mures@anif.ro

PRIMĂRIA TÎRGU-MUREŞ– e-mail –primaria@tirgumures.ro

PRIMĂRIA REGHIN – e-mail –reghin@cjmures.ro

PRIMĂRIA IERNUT – e-mail – iernut@cjmures.ro

PRIMĂRIA UNGHENI – e-mail – ungheni@cjmures.ro

PRIMĂRIA MIERCUREA NIRAJULUI – e-mail – mniraj@cjmures.ro

PRIMĂRIA SÎNTANA DE MURES - e-mail – sintana@cjmures.ro

PRMĂRIA SÎNCRAIU DE MURES - e-mail – sincraims@cjmures.ro

PRIMĂRIA FÎNTÎNELE– e-mail – fintinele@cjmures.ro

PRIMĂRIA IBĂNESTI– e-mail – ibanesti@cjmures.ro

PRIMĂRIA MĂGHERANI– e-mail – magherani@cjmures.ro

PRIMĂRIA GĂLESTI– e-mail – galesti@cjmures.ro

PRIMĂRIA PĂSĂRENI– e-mail – pasareni@cjmures.ro

PRIMĂRIA MURGESTI– e-mail – murgesti@cjmures.ro

PRIMĂRIA ACĂTARI– e-mail – acatari@cjmures.ro

PRIMĂRIA CRĂCIUNESTI– e-mail – craciunesti@cjmures.ro

PRIMĂRIA RÎCIU– e-mail – riciu@cjmures.ro

PRIMĂRIA BATOS - e-mail – batos@cjmures.ro

PRIMĂRIA LUNCA BRADULUI– e-mail – lb@cjmures.ro

- Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a Siturilor Natura 2000 ROSCI0019 Călimani-Gurghiu şi ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului– e-mail – ariiprotejate@osrgh.ro

- Asociaţia Microregiunea Valea Nirajului în parteneriat cu Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri-Sovata şi Asociaţia Grupul Milvus (Administratorul Sitului Natura 2000 ROSPA 0028 Dealurile Târnavelor – Valea Nirajului)– e-mail – office@valeanirajului.ro, office@milvus.ro

- Progresul silvic Sibiu,  Centru administratie – Ocolul silvic Dumbraveni (Administratorul Siturilor de importanţă comunitară Natura 2000 - RO SCI 0227 Sighişoara – Târnava Mare, respectiv ROSPA 0099 Podişul Hârtibaciului) - fax 0269 865700, e-mail - a_tmh@yahoo.com

 

1. PELEA MARIA pentru BLAJ IOAN SORIN, Tîrgu-Mureş, str. Agricultorilor, nr. 9, tel. 0744774088

2. PELEA MARIA pentru DOGAR BENIAMIN, Tîrgu-Mureş, str. Agricultorilor, nr. 9, tel. 0744774088

3. PELEA MARIA pentru DOGAR CORNELIU, Tîrgu-Mureş, str. Agricultorilor, nr. 9, tel. 0744774088

4. PELEA MARIA pentru DOGAR SOREL-ANTONIU, Tîrgu-Mureş, str. Agricultorilor, nr. 9, tel. 0744774088

5. S.C. ECOSILVA PROD COM SERV S.R.L.,Bacău, str. Neagoe Vodă, nr. 321/B/3, tel. 0744330158

6. S.C. HIDROIZOLATII S.R.L., Tîrgu-Mures, str. Liviu Rebreanu, nr. 21/D/5, tel. 0756768738

7. CONSILIUL JUDETEAN MURES, Tîrgu-Mures, str. Piata Victoriei, nr. 1, tel. 0744873064

8. ORAŞUL IERNUT, Iernut, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 9, tel. 0265471376

9. PRIMĂRIA SÎNCRAIU DE MURES, Sîncraiu de Mures, str. Principală, nr. 197/A, fax 0265316965

10. S.C. PLASTIMET IMPEX S.R.L.,Sfântu Gheorghe, str. Armata Română, nr. 567A, tel. 0742429453

11. P.F.A. KACSO IMOLA, Măgherani, nr. 120, tel. 0740644102

12. GRAMA OVIDIU-COTIZO, Reghin, P-ta Petru Maior, nr. 17, ap. 2/B, tel. 0740395614

13. S.C. METAL EXPERT S.R.L., Reghin, str. Kemeny Janos, nr. 32, tel. 0744225117

14. A.N. „APELE ROMÂNE” – Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Tîrgu-Mureş, str. Koteles Samuel, nr. 33, fax 0265264290

15. S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Tîrgu-Mures, str. Salcîmilor, nr. 23, e-mail – secretariat.mures@romgaz.ro

16. S.C. AMB WINE COMPANY S.R.L., Bucureşti, str. Jean Texier, nr. 3/5, cam. 17, sector 1, tel. 021- 2306040, 0265261187, e-mail – office-wine@amb-holding.at

17. S.C. DARI EXPLO S.R.L., Neagra, nr. 417, tel. 0740944683

18. S.C. SAPORE DI BOSCO S.R.L., Vidrasău, nr. 1-C29, e-mail – saporedibosco@gmail.com

19. S.C. BINALEMN-ZIMA S.R.L., Dumbrăvioara, nr. 234, tel. 0740061140

 

În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, a HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, a Ordinului MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare şi  a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, vă solicităm să vă desemnaţi un reprezentant pentru participarea la şedinţa Comitetului Special Constituit şi a Comisiei de Analiză Tehnicăce va avea loc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş în data de 12.08.2014, ora 10.    

Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:

- PELEA MARIA pentru BLAJ IOAN SORIN Tîrgu-Mureş a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic de Detaliu care creează cadrul pentru “Studiu de amplasament pentru construire casă de locuit pe parcela propusă pentru edificare, în relatie cu parcelele învecinate”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mures, str. Zeno Vancea, nr. 14, se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;

- PELEA MARIA pentru DOGAR BENIAMIN Tîrgu-Mureş a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic de Detaliu care creează cadrul pentru “Studiu de amplasament pentru construire casă de locuit pe parcela propusă pentru edificare, în relatie cu parcelele învecinate”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mures, str. Zeno Vancea, se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;

- PELEA MARIA pentru DOGAR CORNELIU Tîrgu-Mureş a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic de Detaliu care creează cadrul pentru “Studiu de amplasament pentru construire casă de locuit pe parcela propusă pentru edificare, în relatie cu parcelele învecinate”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mures, str. Zeno Vancea, se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;

- PELEA MARIA pentru DOGAR SOREL-ANTONIU Tîrgu-Mureş a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic de Detaliu care creează cadrul pentru “Studiu de amplasament pentru construire casă de locuit pe parcela propusă pentru edificare, în relatie cu parcelele învecinate”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mures, str. Zeno Vancea, se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;

- S.C. ECOSILVA PROD COM SERV S.R.L. Bacău a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic de Detaliu care creează cadrul pentru “Construire fabrică de mobilă în două etape: etapa I - împrejmuire, showroom, reamenajare clădire existentă; etapa II – hale de productie, spatii anexe, amenajare incintă”, pe amplasamentul din loc. Sîntana de Mures, str. Muresului, nr. 3, se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;

- S.C. HIDROIZOLATII S.R.L. Tîrgu-Mureş a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal care creează cadrul pentru “Introducere în intravilan si stabilire zonă functională productie piscicolă”, pe amplasamentul din loc. Fîntînele, se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;

 

- CONSILIUL JUDETEAN MURES a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Îmbrăcăminte usoară rutieră pe DJ 153C Reghin-Lăpusna, km 26+930-29+500”, pe amplasamentul din com. Ibănesti, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- ORAŞUL IERNUT a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul Construire pod peste valea Comlod, localitatea Lechinţa, oraşul Iernut şi organizare de şantier, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- PRIMĂRIA SÎNCRAIU DE MURES a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare străzi în comuna Sîncraiu de Mures”, propus a fi realizat în loc. Sîncraiu de Mureş, străzile Bradului, Platanilor, Vale, Stejarului, Teilor, Delureni, Mesteacănului, Lalelelor, Margaretelor, Fabricii, Florilor, Scurtă, Buchetului, Strâmbă, Rândunicii, Nucului, şi în satul Nazna, străzile Câmpului, Crinului, Gării, Grîului, Izvorului, Liliacului, Mureşului, Nufărului, Scolii, Speranţei, Vadului, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.C. PLASTIMET IMPEX S.R.L. Sfântu Gheorghe a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul Construire statie distributie GPL la autovehicule, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureş, B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 95-113, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- P.F.A. KACSO IMOLA Măgherani a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul Construire pensiune agroturistică, pe amplasamentul din loc. Măgherani, nr. 260, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- GRAMA OVIDIU-COTIZO Reghina solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul Centru medical, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Râului, nr. 3/E, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.C. METAL EXPERT S.R.L. Reghin a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul Construire hală productie feronerie si prelucrări metalice P+M, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Ierbus, nr. 39, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- A.N. „APELE ROMÂNE” - Administraţia Bazinală de Apă Mureş a solicitat revizuirea deciziei etapei de încadrare nr. 7001/18.06.2014 pentru proiectul „Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, jud. Mureş”, propus a fi realizat pe teritoriul localităţilor Miercurea Nirajului, Dumitreşti, Găleşti, Păsăreni, Murgeşti, Acăţari, Stejeriş, Crăciuneşti, Cinta, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

 

- S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Tîrgu-Mures a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu (reautorizare) pentru “Statia de comprimare gaze naturale Sînmărtin”, pe amplasamentul din com. Rîciu, sat Căciulata, nr. 413, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

- S.C. AMB WINE COMPANY S.R.L. Bucureşti a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea „Fabricarea vinurilor din struguri” pe amplasamentul din loc. Batoş, str. Principală, nr. 41, se va analiza emiterea autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

- S.C. DARI EXPLO S.R.L. Neagra a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitătile „Tăierea si rindeluirea lemnului, fabricarea altor elemente de dulgherie si tâmplărie pentru constructii, fabricarea ambalajelor din lemn” pe amplasamentul din com. Lunca Bradului, sat Neagra, nr. 417, se va analiza emiterea autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

- S.C. SAPORE DI BOSCO S.R.L. Vidrasău a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitătile „Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.” pe amplasamentul din oras Ungheni, sat Vidrasău, nr. 1-C29, se va analiza emiterea autorizaţiei de mediu fără program de conformare;

- S.C. BINALEMN-ZIMA S.R.L. Dumbrăvioara a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Exploatări forestiere”, pe amplasamente situate în fondul forestier de pe raza judeţului Mureş, se va analiza decizia de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.

Vă rugăm să delegaţi un reprezentant pentru această şedinţă.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.