Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş este reprezentantul în teritoriu al Ministerului Mediului şi Pădurilor.

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ

 • eliberează acorduri, avize şi autorizaţii de mediu agenţilor economici
 • urmăreşte modul de administrare a ariilor protejate
 • monitorizează calitatea factorilor de mediu
 • urmăreşte modul de gestiune a deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase
 • urmăreşte implementarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului de către agenţii economici ori de către administraţiile publice locale
 • colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi mass-media în vederea informării şi educării publicului în spiritul respectului faţă de mediul înconjurător
 • supraveghează modul în care sunt respectate dispoziţiile legale în vigoare cu privire la autorizarea activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului
 • supraveghează realizarea măsurilor stabilite prin programele de conformare la obiectivele economice în vederea încadrării emisiilor de poluanţi în normativele naţionale

OBIECTIVELE AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ

 • implementarea acquis-ului comunitar de mediu transpus în legislaţia română
 • realizarea Planului Judeţean de Acţiune pentru Protecţia Mediului în colaborare cu Prefectura Judeţului Mureş, Consiliul Judeţean şi Consiliile Locale
 • sprijinirea administraţiei publice locale pentru elaborarea unor strategii proprii privind protecţia mediului
 • impulsionarea realizării unor rampe ecologice pentru depozitarea deşeurilor menajere la nivelul judeţelor
 • susţinerea implementării unor proiecte care vizează reconstrucţia ecologicş şi protecţia biodiversităţii

Program de lucru

Luni - Joi:  08:00  -  16:30

Vineri:  08:00 - 14:00

Relaţii cu publicul - Camera 1 (Corp A, Parter) şi Casieria (Corp A, Etaj I):

Luni - Joi:   09:00   -   14:00

Vineri:  09:00  -  12:00

Relaţii cu publicul -  CASA VERDE - Camera 8 (Corp A, etaj I): 

Luni - Joi:   09:00   -   14:00

Vineri:  09:00  -  11:00

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.